4.6.2024

Jämkad dagpenning, vad innebär det i praktiken?

Om du utöver arbetslöshetsdagpenningen får förvärvsinkomster, utbetalas dagpenningen jämkad. Inkomster som beaktas vid jämkning är till exempel lön för deltidsarbete, inkomst från företagsverksamhet och mötesarvoden.

29.5.2024

Arbetsvillkoret ändras 2.9.2024

Lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras hösten 2024. Ändringen gäller den arbetshistorik som du ska ha för att kunna få inkomstrelaterad dagpenning. I utkomstskyddssammanhang går detta krav under namnet arbetsvillkor. Från och med 2.9.2024 blir arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning dubbelt längre.

21.5.2024

Systemet för alterneringsledighet håller på att läggas ned

Regeringen har föreslagit för riksdagen att alterneringsledigheten läggs ned från och med 1.8.2024. Om du ännu vill använda dig av möjligheten att ta alterneringsledigt ska du handla snabbt.

26.4.2024
På grund av ett störning hos OP-banken finns det fördröjningar i utbetalningen av dagpenningar

På grund av ett störning hos OP-banken finns det fördröjningar i utbetalningen av dagpenningar

En del av de dagpenningar som KOKO betalade ut den 25 april har inte överförts till kundernas konton på grund av ett störning i OP-bankens betalningstrafik.

28.3.2024

Telefonservices öppettider på påsken

KOKO-kassans telefonservice är öppen skärtorstagen 28.3. kl. 10–14. På fredagen 29.3 och mondagen 1.4. är telefonservicen stängt. Glad påsk!

19.3.2024

Arbetsinkomsternas skyddsdel om 300 euro slopas och i fortsättningen betalas jämkad dagpenning även till personer som får små förvärvsinkomster

Till mottagare av arbetslöshetsdagpenning som också har förvärvsinkomster (t.ex. lön för deltidsarbete, inkomster från företagsverksamhet, mötesarvoden) betalas jämkad dagpenning. Detta innebär att förvärvsinkomsterna inverkar på dagpenningens belopp genom att 50 procent av dessa inkomster dras av från dagpenningen.

18.3.2024

Barnförhöjningarna och arbetsinkomsternas skyddsdel slopas 1.4.2024

I början av april träder två lagändringar i kraft som påverkar storleken på dagpenningen. Den ena ändringen påverkar mottagare av dagpenning som har barn, och den andra påverkar de som får dagpenning samtidigt som de också har förvärvsinkomster.

7.3.2024

Regeringen har föreslagit för riksdagen att alterneringsledigheten slopas

Enligt regeringens proposition ska slopandet av alterneringsledigheten träda i kraft på så sätt att en alterneringsledighet fortfarande kan börja 31.7.2024.

26.2.2024

Funderar du på om du får ersättning under strejken?

KOKOs kundtjänst sköter för närvarande ärenden som gäller strejken. Här är svaren på de vanligaste frågorna om strejken:

13.2.2024

Utbetalningen av barnförhöjningar upphör i början av april

I och med en lagändring betalas barnförhöjningar inte längre för arbetslöshets- eller permitteringsdagar från och med 1.4.2024.

13.2.2024

Sysselsättningsläget för medlemmar i KOKO-kassan försvagades 2023

Sysselsättningsläget för medlemmar i KOKO-kassan försvagades under 2023 Under året mottog kassan totalt 102 503 ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning, vilket är 12 procent mer än 2022, då 91 589 ansökningar inkom. Totalt inkom 14 336 första ansökningar (2022: 8 278).

9.2.2024

Överbelastad situation vid handläggningen av ansökningar om dagpenning

På grund av det stora antalet ansökningar, finns det för närvarande en kö för behandlingen av ansökningar på arbetslöshetsdagpenning, och det kan ta längre tid än vanligt att få dagpenningen.

Om du ännu inte har fått dina dagpenningar,