När medlemskapet upphör

Att utträda ur kassan

Du kan utträda ur KOKO-kassan med en utträdesanmälan. Om du utträder ur kassan under året återbetalas medlemsavgiften för den resterande delen av året till det kontonummer som du uppgett. Utträdet träder i kraft den dag då anmälan har tagits emot eller vid en senare tidpunkt som anges i anmälan.

OBS! Medlemskapsavgiften bör betalas till och med slutet av utträdesmånaden. Att lämna medlemsavgiften obetald är inte en anmälan om utträde.

KOKO får inte automatiskt information om att du till exempel gått i pension – du måste själv utträda. Ditt medlemskap avslutas däremot automatiskt i slutet av den kalendermånad då du fyller 68 år.

Om du åker utomlands; kontrollera om det lönar sig för dig att förbli medlem.

Om du utträda ur KOKO under året kan medlemsavgiften för den resterande delen av året återbetalas. Lämna då via eKommunikationen in en fritt formulerad begäran om att medlemsavgiften ska återbetalas och ange samtidigt ditt bankkontonummer. Denna begäran ska lämnas in till KOKO inom tre månader från att du har lämnat kassan. Om du är medlem via ett förbund kan du be om återbetalning hos förbundet.

Uteslutning ur kassan

Du kan uteslutas ur KOKO om du inte har betalt din medlemsavgift. Uteslutningen träder i kraft från början av det kalenderår då medlemsavgiften är obetald.

En företagare på heltid kan vara medlem i en löntagarkassa i 18 månader från det att företagsverksamheten har börjat. Du kan uteslutas ur KOKO om företagsverksamheten varar över 18 månader.

Innan du utesluts ges du en möjlighet att lämna en utredning i ärendet. Om uteslutningen ges alltid ett beslut som kan överklagas.

En uteslutning ur KOKO kan leda till återkrav av dagpenning.