Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplats www.kokokassa.fi och har upprättats 22.9.2020. Detta tillgänglighetsutlåtande kompletteras av tillgänglighetsutlåtande av eKommunikationstjänst.

Tillgängligheten har granskats av en utomstående expertorganisation.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Tillgänglighetsstatus för webbplatsen har granskats. Rapport och resultat av granskning kommer att uppdaterats i utlåtandet genast efter rapporten blir färdig 28.9.2020.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den.

Med ett webbformulär

Ge respons om tillgängligheten via webbplatsens kontaktformulär eller om du redan är en medlem, via eKommunikationstjänst.

Per e-post

Du kan skicka in din respons per e-post till adressen viestinta@kokokassa.fi.

På något annat sätt

Vi erbjuder stöd för de användare för vilka våra digitala tjänster inte är tillgängliga. Vår kundtjänst svarar på numret 09 4763 7600 inom servicetider.

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss i KOKO-kassan om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer, växeln: 0295 016 000