Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller för webbplatsen www.kokokassa.fi och uppdaterades den 29 december 2021. Detta tillgänglighetsutlåtande kompletteras med tillgänglighetsutlåtande av eKommunikationstjänst.

Tjänstens tillgänglighet har bedömts av en utomstående expertorganisation.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Webbplatsen har uppdaterats för att till största delen uppfylla tillgänglighetskraven. I denna rapport identifieras de områden i vilka eventuella brister fortfarande kan uppstå. Om du som användare märker andra brister kan du rapportera dem till KOKO (instruktioner nedan).

Otillgängligt innehåll och dess brister

Enligt de fyra grundläggande principerna i WCAG-standarden ska en webbplats vara möjlig att uppfatta, hanterbar, begriplig och robust. Nedan specificeras de brister som identifierats på webbplatsen, uppdelade enligt dessa principer.

1.    Möjlig att uppfatta

De konstaterade bristerna har åtgärdats. Inga brister enligt tillgänglighetskriterierna i standarden WCAG 2.1 på nivå AA.

2.     Hanterbar

Upptäckt av aktiva punkter

När man rör tangentbordet syns en aktiv punkt vanligtvis bra, med undantag av Chat-delens aktivitet, som inte kunde upptäckas av någon webbläsare som användes vid kontrollen.

Kalender för tidsbokning

Kalendern för tidsbokning är otillgänglig för användare av assisterande teknik. Vid behov kan du boka tid genom att kontakta KOKO-kassans kundtjänst.

3.    Begriplig

De konstaterade bristerna har åtgärdats. Inga brister enligt tillgänglighetskriterierna i standarden WCAG 2.1 på nivå AA.

4.    Robust

De konstaterade bristerna har åtgärdats. Inga brister enligt tillgänglighetskriterierna i standarden WCAG 2.1 på nivå AA.

Annat, som inte har att göra med det ovannämnda enskilda kriteriet

Chatbot

Användning med assisterande teknik är en utmaning. Knappen från vilken chatboten öppnas namnges inte och innehållet i fönstret kommer i tabbordning först efter chattknappen. På en mobil enhet är användningen lite enklare än på en terminal.

Safari webbläsare

Med webbläsaren Safari kan det förekomma problem med användbarheten på grund av bristfälligt tillgänglighetsstöd i webbläsaren. För dem som använder tillgänglighetsfunktioner rekommenderar vi att använda  webbplatsen med en annan webbläsare.

Mörk tema med hög kontrast och stöd för webbläsaren Firefox

Stöd för Mörk tema med hög kontrast ingår inte i tillgänglighetskraven på WCAG 2.1 AA-nivå. Vi rekommenderar att du väljer webbläsare beroende på om den stöder tema med hög kontrast för Windows.

För närvarande stöder webbläsaren Firefox de tillgängliga funktionerna ganska bristfälligt. Till exempel navigering på en webbplats med ett tangentbord kräver att du ändrar inställningarna i själva webbläsaren, enligt Mozillas egen supportsida. Därför kan användbarhetsproblem uppstå med webbläsaren Firefox.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den.

Med ett webbformulär

Ge respons om tillgängligheten via webbplatsens kontaktformulär eller om du redan är en medlem, via eKommunikationstjänst.

Per e-post

Du kan skicka in din respons per e-post till adressen viestinta@kokokassa.fi.

På något annat sätt

Vi erbjuder stöd för de användare för vilka våra digitala tjänster inte är tillgängliga. Vår kundtjänst svarar på numret 09 4763 7600 inom servicetider.

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss i KOKO-kassan om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer, växeln: 0295 016 000