Från löntagare till företagare

Efter att du blivit företagare på heltid har du två alternativ när det gäller medlemskapet i arbetslöshetskassan.

1. Du förblir medlem i löntagarkassan
Du kan förbli medlem i löntagarkassan i 18 månader efter att du inlett företagsverksamheten. Efter detta bör du utträda ur KOKO-kassan. I annat fall kan du uteslutas om din företagsverksamhet fortsätter.

2. Du övergår till en företagarkassa
Du bevarar den anställnings- och medlemskapstid som du tjänat in som löntagare om du inom en månad efter att du utträtt ur KOKO-kassan ansluter dig till en företagarkassa. Om övergångstiden på en månad överskrids måste du på nytt tjäna in anställnings- och medlemskapstiderna.

Du kan läsa mer om övergången från löntagare till företagare i avsnittet Företagare.

Om du har anslutit dig till en företagarkassa kan du på nytt ansluta dig till KOKO-kassan först när du igen har ett lönearbete.