Medlemsavgift

År 2021 är medlemsavgiften i KOKO-kassan 66 euro.

Fakturan för medlemsavgiften skickas till direktmedlemmar i januari eller februari. Du kan byta KOKO-kassans pappersfaktura mot en elektronisk e-faktura, som du får till din nätbank. Du kan göra ett avtal om e-faktura i din egen nätbank. Välj ’Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKO’ till fakturerare och skriv din personbeteckning som identifikationsuppgift. Du får mera information om ingående av e-fakturaavtal från din egen bank.

De som hör till kassan via ett fackförbund faktureras via förbundet, så om du är medlem i KOKO-kassan via ett förbund kan du kontakta ditt förbund i frågor som gäller medlemsavgiften.

Medlemsavgiften betalas för den tid som medlemskapet gäller under året. Avgiften faktureras från och med den månad du blev medlem och om ditt medlemskap upphör kan avgiften återbetalas för de kalendermånader  du inte varit medlem.

Medlemsavgiften är lika stor för alla och  ska betalas även om du är arbetslös, moderskapsledig, vårdledig, beväring eller studerande. Det går inte att få rabatt eller befrielse från KOKO-kassans medlemsavgift (till skillnad från ett förbunds medlemsavgift).

Medlemsavgiften fastställs varje år i november-december, och informationen uppdateras på KOKO-kassans webbplats. Arbetslöshetskassan förmedlar uppgifter om betalade medlemsavgifter direkt till skattemyndigheten.

Kom ihåg att informera kassan om förändringar i dina kontaktuppgifter och andra ärenden som gäller ditt medlemskap. Du kan informera kassan skriftligt, via eKommunikationstjänsten eller kontaktsidan.