Medlemsavgift

År 2024 är medlemsavgiften i KOKO 63 euro, dvs. 5,25 euro per månad.

Medlemsavgiften betalas för den tid som medlemskapet gäller under året. Avgiften faktureras från och med den månad du blev medlem och om ditt medlemskap upphör kan avgiften återbetalas för de kalendermånader du inte varit medlem.

Medlemsavgiften är lika stor för alla och ska betalas även om du är arbetslös, moderskapsledig, vårdledig, beväring eller studerande. Det går inte att få rabatt eller befrielse från KOKOs medlemsavgift (till skillnad från ett förbunds medlemsavgift).

Medlemsavgiften fastställs varje år i november-december, och informationen uppdateras på KOKOs webbplats. Arbetslöshetskassan förmedlar uppgifter om betalade medlemsavgifter direkt till skattemyndigheten.

Fakturering för direktmedlemmar

Fakturorna över medlemsavgifterna skickas till KOKOs direktmedlemmar i januari-februari. Faktureringssätten för direktmedlemmar i kassan är pappersfaktura (standard) och e-faktura.

Om du vill kan du byta pappersfakturan mot en e-faktura genom att ingå ett avtal om e-faktura i din egen nätbank. Välj Arbetslöshetskassan för högt utbildade KOKO som fakturerare och registrera din personbeteckning som identifieringsuppgift.

Du kan söka KOKO på din nätbanks förteckning över fakturerare med KOKOs officiella namn (Arbetslöshetskassan för högt utbildade KOKO), en del av namnet eller med FO-numret (0116562–4). Vid behov får du mer information om ingående av e-fakturaavtal från din egen bank.

Fakturering av personer som är medlemmar i kassan genom ett fackförbund

De som hör till kassan via ett fackförbund faktureras via förbundet. Vänligen kontakta ditt förbund i frågor som gäller medlemsavgiften om du är medlem i KOKO via ett fackförbund.

Ett undantag för medlemmar i KEY och Erto som får dagpenning är att KOKO automatiskt drar av förbundets och kassans medlemsavgift från dagpenningen.

En del fackförbund ger rabatt eller tar inte alls ut medlemsavgift för den tid en medlem är arbetslös. Om du är arbetslös och medlem i KOKO via ett fackförbund vänligen kontrollera med ditt förbund om du kan få rabatt eller befrielse från förbundets medlemsavgift. Arbetslöshetskassorna får inte lämna ut uppgifter om medlemmarnas arbetslöshet, så ditt förbund får inte information om att du är arbetslös från KOKO.