Arbete utomlands

Du kan fara utomlands och jobba samt söka jobb i EU-området utan att du förlorar din rätt till utkomstskydd för arbetslösa. Regeln gäller inte i alla fall. Därför är det bra om du, innan du åker, noggrant läser informationen på webbplatsen om utlandsarbete och medlemskap i KOKO-kassan.

I texterna används termen EU-område, i dessa sammanhang avser man EU/EES-länderna och Schweiz.

Brexit och dess effekter på utkomstskyddet

Kontakta kassan om du planerar att åka till Storbritannien för att söka jobb. Utträdet ur EU som Storbritannien planerar kan påverka utkomstskyddet för dem som åker för att söka jobb. Läs mer