Arbete utomlands

Du kan fara utomlands och jobba samt söka jobb i EU-området utan att du förlorar din rätt till utkomstskydd för arbetslösa. Regeln gäller inte i alla fall. Därför är det bra om du, innan du åker, noggrant läser informationen på webbplatsen om utlandsarbete och medlemskap i KOKO-kassan.

I texterna används termen EU-område, i dessa sammanhang avser man EU/EES-länderna och Schweiz.

Brexit och dess inverkan på utkomstskyddet

Från och med 1.1.2021 har Storbritannien och EU undertecknat ett partnerskapsavtal som är i kraft i 15 år. Överföringen av anställnings- och försäkringsperioder mellan Storbritannien och EU fortsätter och arbetssökandet är på vissa villkor fortfarande i kraft. Läs mer: Arbete som utförts i Storbritannien kan också i fortsättningen räknas till godo i arbetslöshetsskyddet (TYJ)