Arbetsoförmåga

Om du är arbetsoförmögen har du inte rätt till arbetslöshetsdagpenning. Vid arbetsoförmåga ska du primärt ansöka om förmån som kan erhållas på basis av arbetsoförmåga (t.ex. sjukdagpenning, partiell sjukdagpenning, invalidpension, rehabiliteringsstöd). När du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning av kassan så ska du uppge om du har ansökt om eller fått annan förmån på basis av arbetsoförmåga.

Du kan ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning om du har uppnått maximitiden för sjukdagpenning (300 dagar) och du fortfarande är arbetsoförmögen. Dessutom krävs att din jobbsökning är i kraft vid arbets- och näringsbyrån och att din ansökan om invaliditetspension är anhängig eller har avslagits. Om du fortfarande står i ett anställningsförhållande ska du lämna in ett intyg till kassan från arbetsgivaren att arbetsgivaren inte kan erbjuda dig ett arbete som överensstämmer med din arbetsförmåga.

Om det är fråga om en tidsbestämd arbetsoförmåga och du har uppfyllt arbetsvillkoret innan den börjar, lönar det sig nödvändigtvis inte för dig att utträda ur kassan. Ta kontakt med KOKO om du funderar på detta eller om du behöver mer information.