Att bli medlem

Du kan bli medlem i KOKO om du har ett lönearbete. Det kan vara en tillsvidare-, visstids- eller deltidsanställning, och du kan också bli medlem i kassan under studietiden om du sommarjobbar eller deltidsarbetar. Du kan inte ansluta dig till arbetslöshetskassan om du till exempel är arbetslös, permitterad på heltid eller vårdledig.

Du kan höra till KOKO som direktmedlem eller via ett fackförbund.

Vill du bli direktmedlem i KOKO, fyll i medlemsansökan. Direktmedlemmars medlemsansökningar behandlas vanligtvis inom cirka en vecka. När din ansökan har behandlats, får du en sms-bekräftelse.

Vill du vara medlem i KOKO genom ett fackförbund, vänligen kontakta förbundet i din bransch. Att höra till en fackförening ger dig ännu mer säkerhet. Fackföreningar erbjuder vanligtvis juridiska tjänster, kurser för att stödja sysselsättning, coachning, rådgivning och medlemsförmåner.

Om du uppfyller kriterierna för medlemskap och din första medlemsavgift är betald börjar ditt medlemskap från dagen då din medlemsansökan mottogs hos KOKO eller i fackförbundet. Det går inte att ansluta sig till arbetslöshetskassan retroaktivt.

Vem kan bli medlem i KOKO?

Du kan bli medlem i KOKO om du arbetar som högre tjänsteman, chef eller med expertuppgifter, eller du har avlagt/studerar för en lägre eller högre högskoleexamen inom dessa branscher:
• en diplomingenjörs- eller ingenjörsexamen
• en examen i ekonomiska vetenskaper
• en tradenomexamen
• en matematisk-naturvetenskaplig examen
• en teknisk-vetenskaplig examen
• en arkitektexamen
• en inredningsarkitektexamen
• en formgivarexamen
• en optiker- eller optometrikerexamen
• en byggnadsarkitektexamen
• en farmaceutexamen
• en examen inom socialt arbete eller det sociala området eller
• en lägre eller högre högskoleexamen som motsvarar någon av de ovan nämnda.

Överväg dessa när du blir medlem

Arbetsvillkoret som är en förutsättning för erhållande av inkomstrelaterad dagpenning ackumuleras varje gång du arbetar minst 18 timmar per kalendervecka. Om din arbetstid kontinuerligt underskrider 18 timmar per kalendervecka, har du inte nödvändigtvis någon nytta av att vara medlem i kassan. Läs mer: Förutsättningar för erhållande av inkomstrelaterad dagpenning

Observera också, att du inte kan vara medlem i mer än en arbetslöshetskassa samtidigt. Läs mer: Att byta kassan

Övergång till KOKOs direktmedlem

Om du redan är medlem i KOKO via ett fackförbund men vill bli direktmedlem, kan du anmäla övergången till direktmedlemskap genom att skicka ett meddelande via eKommunikationen. En ny medlemsansökan behövs då inte. Kom ihåg att också informera ditt fackförbund om ändringen.