Klar med studierna

Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas när du är klar med dina studier och du har uppfyllt medlems – och arbetsvillkoret.

Arbetsvillkoret ska uppfyllas inom en 28-månaders granskningsperiod, men studier på heltid utgör överhoppningsbar tid och förlänger sålunda granskningsperioden. Granskningsperioden kan förlängas så att den maximalt är 9 år och 4 månader. Studier på deltid förlänger inte granskningsperioden.

Studiestöd beviljas inte heller samtidigt som arbetslöshetspenning. Om du dock får studiestöd under samma tid som du får dagpenning minskas studiestödet från dagpenningen.