Hur ansöker jag om alterneringsersättning?

  1. Lämna in alterneringsavtalet och din vikaries anställningsavtal till arbets- och näringsbyrån innan din alterneringsledighet börjar
  2. Skicka din ansökan om alterneringsersättning. Ansökan kan skickas in som en bilaga via eKommunikationstjänsten eller per post.

Alterneringsersättning ska sökas senast inom 3 månader från den dag, från och med vilken man vill att ersättningen betalas ut.

Alterneringsersättning betalas i efterskott en gång per kalendermånad för högst 5 dagar per vecka. Se betalningsschema.

Kassan behöver ett arbetskraftspolitiskt utlåtande från arbets- och näringsbyrån för att betala ut alterneringsersättning. Lämna in ett alterneringsavtalet, vikariens anställningsavtal eller en annan tillförlitlig utredning om anställning av en vikarie under ledigheten samt en separat arbetsgivarutredning om den lediga personens oavlönade frånvaron för de 13 månader som omedelbart föregår ledigheten till arbets- och näringsbyrån i god tid innan ledigheten börjar.

Bilagor till alterneringsansökan

  • kopia av alterneringsavtalet
  • ett löneintyg för minst 52 veckor för de hela lönebetalningsperioder som föregår alterneringsledigheten
  • ett eventuellt ändringsskattekort

Inverkan av övriga inkomster på alterneringsersättningen

Deltidsarbete är möjligt under alterneringsledigheten. Meddela kassan utan dröjsmål den inkomst du får under alterneringsledigheten, inklusive mötesarvoden och immateriella rättigheter, såsom till exempel royalties eller bruksavgifter (upphovsrättsersättningar och närstående rättigheter behöver inte längre meddelas kassan från början av år 2023).

Om din arbetsgivare har betalat semesterpenning till dig under alterneringsledigheten, beaktas den inte i utbetalningen. Dessutom har resultatpremier som betalas ut under ledigheten ingen negativ inverkan på betalningen. Resultatpremierna läggs till den fastställda lönen i den mån de hänför sig till den period som beaktats vid fastställandet av ersättningen.

Om du arbetar för din egen arbetsgivare, avslås alterneringsersättningen under arbetsdagarna. Om du arbetar för en annan arbetsgivare betalas jämkad alterneringsersättning. I alterneringsersättningen används inte skyddsdelen för jämkningen av inkomstrelaterad dagpenning, utan alla inkomster har en negativ inverkan. Av den jämkade inkomsten beaktas 50 % på ett sätt som minskar den inkomstrelaterade dagpenningen, varav är 70 % alterneringsersättningens belopp. Inkomsten jämkas i regel för betalningsmånaden.

Sociala förmåner som erhålls under alterneringsledigheten kan också ha en negativ inverkan på alterneringsersättningens storlek. Meddela även dessa till kassan.