Hur ansöker jag om alterneringsersättning?

  1. Lämna in alterneringsavtalet och din vikaries anställningsavtal till arbets- och näringsbyrån innan din alterneringsledighet börjar
  2. Skicka din ansökan om alterneringsersättning. Ansökan kan skickas in som en bilaga via eKommunikationstjänsten eller per post.

Bilagor till alterneringsansökan

  • kopia av alterneringsavtalet
  • ett löneintyg för minst 52 veckor för de hela lönebetalningsperioder som föregår alterneringsledigheten
  • ett eventuellt ändringsskattekort

Det är möjligt att deltidsarbeta under alterneringsledigheten. Om du arbetar för din arbetsgivare, kommer alterneringsersättningen att avslås för arbetsdagarna. Om du arbetar för en annan arbetsgivare, betalas alterneringsersättningen jämkad. Vid alterneringsersättning tillämpas inte det skyddade belopp som används vid jämkning av inkomstrelaterad dagpenning.

Sociala förmåner och övriga inkomster som erhållits under alterneringsledighet kan påverka alterneringsersättningens storlek. Informera kassan om alla inkomster som påverkar alterneringsersättningen.

Alterneringsersättning betalas i efterskott en gång per kalendermånad för högst 5 dagar per vecka. Se betalningsschema.

Alterneringsersättning beviljas inte retroaktivt för längre tid än tre månader före den tidpunkt då ansökan anhängiggjordes, och alterneringsersättning kan inte betalas innan arbets- och näringsbyrån har gett ett utlåtande i ärendet.