Arbetstidens inverkan

Ditt arbete betraktas som deltidsarbete om arbetstiden är högst 80 % av maximiarbetstiden för heltidsarbete. När du arbetar deltid beaktas den faktiska arbetstiden under jämkningsperioden då lönen utbetalas. När dagpenning söks t. ex. per månad, relateras arbetade timmar till arbetstid per månad vid heltidsarbete. Vid jämförelse av arbetstid utgår man alltid från en beräkningsgrund på 21,5 arbetsdagar per månad.

Permittering

Om du är permitterad med förkortad arbetsdag eller förkortad arbetsvecka kontrolleras din arbetstid per kalendervecka (måndag–söndag).

Arbetstiden för en heltidsanställd är 37,5 timmar per vecka. 80 % av detta är 30 timmar. Arbetet utförs från måndag till fredag, 6 timmar om dagen, dvs. att det är fråga om förkortad arbetstid. Det finns 21 arbetsdagar i augusti (måndag till fredag), dvs. att arbetstiden i augusti är 126 timmar (21 dagar x 6 h/dag). Arbetet utförs under 30 timmar varje kalendervecka. På grund av betalningsbaserad jämkning beaktas lönen och den arbetstid som utgör grund för lönen enligt tidpunkten för betalningen, även om arbetet skulle ha utförts också vid andra tidpunkter. Hela lönen för augusti betalas ut 20.8. All arbetstid, dvs. 126 timmar, ska beaktas för den kalendervecka under vilken de betalas ut, dvs. 17.8–23.8. De 126 timmar som betalas ut överskrider 80 % av den maximala arbetstiden, varmed arbetstiden överskrids under perioden 17.–23.8.

Arbetstiden för en person som har företagsverksamhet som bisyssla granskas inte. Inkomster från företagsverksamhet beaktas under jämkningsperioden vid tidpunkten för utbetalning. Kassan ska informeras om företagsverksamhet på olika sätt beroende på företagsverksamhetens form och varaktighet. Läs mer: Företagsverksamhet och jämkning av eget arbete.