Arbetstidens inverkan

Ditt arbete betraktas som deltidsarbete om arbetstiden är högst 80 % av maximiarbetstiden för heltidsarbete. När du arbetar deltid beaktas den faktiska arbetstiden under jämkningsperioden då lönen utbetalas. När dagpenning söks t. ex. per månad, relateras arbetade timmar till arbetstid per månad vid heltidsarbete. Vid jämförelse av arbetstid utgår man alltid från en beräkningsgrund på 21,5 arbetsdagar per månad.

Permittering

Om du är permitterad med förkortad arbetsdag eller förkortad arbetsvecka kontrolleras din arbetstid per kalendervecka (måndag–söndag).

Arbetstiden för en person som har företagsverksamhet som bisyssla granskas inte. Inkomster från företagsverksamhet beaktas under jämkningsperioden vid tidpunkten för utbetalning. Kassan ska informeras om företagsverksamhet på olika sätt beroende på företagsverksamhetens form och varaktighet. Läs mer: Företagsverksamhet och jämkning av eget arbete.