Beskattning av inkomstrelaterad dagpenning

Inkomstrelaterad dagpenning är skattepliktig inkomst. Vid förskottsinnehållning används antingen

  • ett ändringsskattekort för förmåner:
    Förskottsinnehållningen verkställs enligt skattekortets skatteprocent. När du beställer ett ändringsskattekort för förmån i MinSkatt, övergår skattekortet automatiskt till kassan inom två vardagar och du behöver inte skicka det skilt. Välj KOKO-kassan (Arbetslöshetskassan för högt utbildade KOKO) som betalaren av förmånen.
  • eller ett skattekort för lön:
    Förskottsinnehållningen är minst 25 %. Du behöver inte lämna in skattekortet för lön till KOKO-kassan.

Du ska själv se till att förskottsinnehållning av inkomstrelaterad dagpenning görs i önskad omfattning. KOKO kan inte i efterhand ändra det som innehållits för dagpenningar som redan betalats ut. Uppgifter om förskottsinnehållning visas i eKommunikationen under Lägesinformation och framgår av betalningsmeddelandet.

Vi rekommenderar att du lämnar in ett ändringsskattekort för förmåner

Om du får dagpenning rekommenderas att du ansöker om ett ändringsskattekort för förmåner. Då används den skatteprocent som står på skattekortet. Samtidigt förvissar du dig om att få korrekt skatteprocent för din inkomstrelaterade dagpenning.

Skattekortet kan beställas i skatteförvaltningen e-tjänst. Den nya skatteprocenten används i samband med de utbetalningar av dagpenning som följer efter det att det nya skattekortet har inkommit.

Anvisningar på skatteförvaltningens hemsida: Så här beställer du skattekort för lön eller förmån i MinSkatt

Skattekort för lön

Det skattekort som du fått hemskickat automatiskt från skatteförvaltningen behöver inte lämnas in. Arbetslöshetskassorna får dessa uppgifter direkt av skattemyndigheten. Om ditt skattekort för lön används vid beskattning av din inkomstrelaterade dagpenning så innehålls alltid minst 25 %, även om den skatteprocent som angetts i skattekortet är lägre.

De nya skattekorten för lön tas i bruk fr.o.m. 1 februari.

Vid betalning av dagpenning i januari används skatteprocenten för föregående år, om du inte lämnar in ett separat skattekort för januari. Totalinkomsten i skattekortet nollställs vid årsskiftet.

Observera detta när du kontrollerar din skattedeklaration: Om du har fått inkomstrelaterad dagpenning ska du som skattepliktig inkomst deklarera de förmåner som har betalats under det aktuella året. Kassan lämnar in en anmälan om förmånerna till skatteförvaltningen enligt när utbetalningen har skett oberoende av vilken tidsperiod förmånen avser.

Mer information på skatteförvaltningens webbplats.

Beskattning av omställningspenning

Om du ansöker om omställningspenning, läs mer om beskattning på sidan Omställningsskydd.