Söka arbete i EU-området

Du kan åka och söka jobb i ett land i EU-området (EU/EES-länderna och Schweiz) under 3 månader medan du är arbetslös. KOKO betalar som vanligt ut dagpenning för tiden du söker jobb.

När du åker iväg lämnar du arbetsmarknaden i Finland och går in på arbetsmarknaden i det land du söker jobb.

Kontaktuppgifter till arbetskraftsmyndigheter i EU-området

Innan avresan

Kontakta arbets- och näringsbyrån. Du kan åka och söka arbete när du har varit registrerad som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån i minst 4 veckor innan avresan. Arbets- och näringsbyrån ger ett utlåtande till KOKO-kassan om detta.

Be KOKO om en U2-blankett minst 2 veckor innan du åker iväg för att söka jobb. U2-blanketten är en blankett som används internt i EU och ett intyg om att du har rätt att söka arbete.

När du anländer till det land du ska söka arbete i

Anmäl dig hos den lokala arbetskraftsmyndigheten senast inom 7 dagar från den dag då du lämnade Finland. Sista anmälningsdatum anges i U2-blanketten.

Efter att du har anmält dig hos myndigheterna i det land du söker arbete i, skickar de en U009-blankett till KOKO-kassan. På den här blanketten meddelar myndigheten i det land du söker arbete KOKO om du har anmält dig inom ovan nämnda 7-dagarsfrist. Dokumentet skickas direkt mellan myndigheterna, utan att det går via dig. Det är dock bra att kontrollera att U009-blanketten har blivit skickad till Finland, eftersom KOKO inte kan betala ut dagpenning innan kassan har mottagit blanketten.

Medan du söker arbete

Se till att jobbsökningen är giltig enligt myndigheternas bestämmelser i det land du söker jobb i.

Ansök om dagpenning hos KOKO på vanligt sätt.

Du får arbete

Om du har fått jobb ska du meddela de lokala arbetskraftsmyndigheterna detta och skicka en ansökan om dagpenning på vanligt sätt till KOKO. I detta fall får du dagpenning fram till dagen innan du börjar jobba och sedan igen efter att arbetet har upphört, om det handlar om ett heltidsarbete som varar mer än 2 veckor. Jämkad dagpenning betalas om det handlar om ett deltidsarbete eller ett heltidsarbete som varar i högst 2 veckor. Kom ihåg att skicka alla dokument som hänför sig till arbetet som bilaga till KOKO.

Återvända till Finland

Du bör återvända till Finland senast 3 månader efter avresedagen. Vilket datum du ska vara tillbaka framgår av U2-blanketten. Du ska anmäla dig hos arbets- och näringsbyrån senast på det datum som angetts i blanketten. Tänk alltså på detta när du planerar din hemresa.

Om du inte återvänder till Finland inom 3 månader ska du antingen arbeta eller delta i en utbildning i Finland i minst fyra veckor för att återigen kunna få dagpenning från KOKO.

Hemkomsten till Finland kan också bli fördröjd av att du har hittat ett jobb. Bekanta dig i detta fall med instruktionerna om arbete inom EU-området.

Åka tillbaka och söka arbete

Du kan åka tillbaka och söka arbete när du efter föregående jobbsökningsperiod har arbetat minst 1 kalendervecka som uppfyller arbetsvillkoret i Finland och därefter varit 4 veckor arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån.