Sjukdom

Den primära förmånen för sjuktid är sjukdagpenning. Om du insjuknar medan du får inkomstrelaterad dagpenning kan arbetslöshetskassan betala inkomstrelaterad dagpenning under FPA:s självrisktid. FPA:s självrisktid är dagen man insjuknar och 9 följande vardagar inklusive lördagar. Lämna in ett läkarintyg, av vilket sjuktiden framgår, som bilaga till ansökan om inkomstrelaterad dagpenning. Beslut från FPA behöver inte lämnas in.