Förvaltning och personal

Den högsta beslutanderätten inom KOKO-kassan tillkommer kassamötet, som sammanträder en gång om året, vanligtvis i maj. Styrelsen, som består av 13 medlemmar, ansvarar för de praktiska åtgärderna.

Medlemmarna i KOKO-kassans styrelse 2022

Wikstedt Mikko, styrelsens ordförande
Mellas Jari, styrelsens vice ordförande
Apell Jaana
Elo Jari
Hankamäki Teemu
Johansson Kati
Kopperi Jyrki
Laurikainen Lasse
Nyman Mats
Niemi Sari
Sandberg Kimmo
Viiala Ari
Vilhonen Esa

Kontorets personal

Kontoret i Böle ansvarar för den operativa verksamheten. KOKO-kassan har 80 anställda, varav 60 sköter uppgifter som är hänför sig till kundservice samt handläggning och beslut gällande ansökningar om dagpenning.

Kassadirektör, Outi Mäki
Ekonomichef, Panu Lavonen
Förmånschef, Anna-Stiina Luukkainen
Jurist, Elina Johansson
Kommunikationsansvariga,  Melina Argillander och Liisa Tikkanen
Dataadministrationschef, Kirsi Liikkanen

Gruppchefer:
Kirsi Hyvärinen / Återkrav
Heidi Ruppa / Arbetslöshetsdagpenningar
Mari Välimäki / Arbetslöshetsdagpenningar
Marika Mäki-Ullakko / Servicecentral
Eija Sellmer / Servicecentral, medlemsregister