Förvaltning och personal

Den högsta beslutanderätten inom KOKO-kassan tillkommer kassamötet, som sammanträder en gång om året, vanligtvis i maj. Styrelsen, som består av 13 medlemmar, ansvarar för de praktiska åtgärderna.

Medlemmarna i KOKO-kassans styrelse 2022

Mikko Wikstedt, styrelsens vice ordförande
Jari Elo
Teemu Hankamäki
Kati Johansson
Ari Koskelin
Lasse Laurikainen
Sari Niemi
Jari Mellas
Mats Nyman
Kimmo Sandberg
Ari Viiala
Esa Vilhonen

Kontorets personal

Kontoret i Böle ansvarar för den operativa verksamheten. KOKO-kassan har 80 anställda, varav 60 sköter uppgifter som är hänför sig till kundservice samt handläggning och beslut gällande ansökningar om dagpenning.

Kassadirektör, Outi Mäki
Ekonomichef, Panu Lavonen
Personal- och servicechef, Suvi Forssell
Förmånschef, Anna-Stiina Luukkainen
Jurist, Elina Johansson
Kommunikationsansvariga,  Melina Argillander och Liisa Tikkanen
Dataadministrationschef, Kirsi Liikkanen

Gruppchefer:
Kirsi Hyvärinen / Återkrav
Heidi Ruppa / Arbetslöshetsdagpenningar
Mari Välimäki / Arbetslöshetsdagpenningar
Marika Mäki-Ullakko / Servicecentral
Anna Pohjonen / Servicecentral, medlemsregister