Förvaltning och personal

Den högsta beslutanderätten inom KOKO-kassan tillkommer kassamötet, som sammanträder en gång om året, vanligtvis i maj. Styrelsen, som består av 13 medlemmar, ansvarar för de praktiska åtgärderna.

Medlemmarna i KOKO-kassans styrelse

Wikstedt Mikko, styrelsens ordförande
Mellas Jari, styrelsens vice ordförande
Apell Jaana
Elo Jari
Hankamäki Teemu
Johansson Kati
Kopperi Jyrki
Koskinen Jyrki
Launis Kasperi
Laurikainen Lasse
Nyman Mats
Niemi Sari

Kontorets personal

Kontoret i Böle ansvarar för den operativa verksamheten. KOKO-kassan har 80 anställda, varav 60 sköter uppgifter som är hänför sig till kundservice samt handläggning och beslut gällande ansökningar om dagpenning.

Kassadirektör, Outi Mäki
Ekonomichef, Panu Lavonen
Förmånschef, Anna-Stiina Luukkainen
Personal- och servicechef, Saara Aikio
Jurist, Elina Johansson
Kommunikationsansvariga,  Melina Argillander och Liisa Tikkanen
Dataadministrationschef, Harri Heino

Gruppchefer:
Kirsi Hyvärinen / Återkrav
Heidi Ruppa / Arbetslöshetsdagpenningar
Mari Välimäki / Arbetslöshetsdagpenningar
Marika Mäki-Ullakko / Servicecentral
Eija Sellmer / Servicecentral, medlemsregister