Förvaltning och personal

Den högsta beslutanderätten inom KOKO-kassan tillkommer kassamötet, som sammanträder en gång om året, vanligtvis i maj. Styrelsen, som består av 13 medlemmar, ansvarar för de praktiska åtgärderna.

Medlemmarna i KOKO-kassans styrelse 2021

Styrelsens ordförande, Veli-Pekka Nurmi
Jari Elo
Teemu Hankamäki
Kati Johansson
Ari Koskelin
Lasse Laurikainen
Sari Niemi
Jari Mellas
Mats Nyman
Kimmo Sandberg
Ari Viiala
Esa Vilhonen
Mikko Wikstedt

Kontorets personal

Kontoret i Böle ansvarar för den operativa verksamheten. KOKO-kassan har 80 anställda, varav 60 sköter uppgifter som är hänför sig till kundservice samt handläggning och beslut gällande ansökningar om dagpenning.

Kassadirektör, Outi Mäki
Ekonomichef, Panu Lavonen
Personal- och servicechef, Suvi Forssell
Förmånschef, Anna-Stiina Luukkainen
Jurist, Elina Johansson
Kommunikationsansvariga,  Melina Argillander och Liisa Tikkanen
Dataadministrationschef, Kirsi Liikkanen
Chef för medlemsuppgifterna, Jaana Seilo

Gruppchefer:
Kirsi Hyvärinen / Återkraven
Heidi Ruppa / Dagpenning
Mari Välimäki / Dagpenning
Marika Mäki-Ullakko / Servicecentralen
Anna Pohjonen / Servicecentralen