Ersättningar när anställning upphör

En anställning kan upphöra på grund av att den löper ut, sägs upp eller hävs. En anställning kan också avslutas genom ett gemensamt avtal. I ett dylikt fall kommer arbetsgivaren och den anställda gemensamt överens om när och till vilka villkor anställningen upphör. Ibland kan även upphävandet av anställningen bestridas.

Din arbetsgivare kan, förutom lön för normal uppsägningstid, även betala dig ersättning på grund av att anställningen upphör. Om ersättningen inte baserar sig på lag eller kollektivavtal, utan arbetsgivaren betalar den frivilligt på basis av en gemensam överenskommelse, inverkar ersättningen på när din rätt till dagpenning börjar. Din ersättning periodiseras från det att anställningen upphör.

Vad ersättningen kallas eller tidpunkten för när den betalas ut har ingen betydelse. Avgörande är att betalningen är kopplad till att anställningen upphör. Den ersättning som du får kan därför exempelvis gå under namnet avgångsvederlag, stödpaket, fallskärmsavtal, ogrundad löneförhöjning eller extra arvode. Ersättningen kan vara i pengar eller annan egendom, exempelvis en bil som säljs under gängse pris. Ersättningen kan också bestå av en utbildning som arbetsgivaren har ordnat, om den betalats i pengar till dig.

Om både semesterersättning och ersättning i samband med uppsägning betalas för samma heltidsarbete på över 2 veckor, läggs de ihop och periodiseras.