Ansök om arbetslöshetsdagpenning

Anmäl dig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån

Anmäl dig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån senast den första dagen då du är utan arbete eller är permitterad. Rätten till arbetslöshetsförmån anses börja från och med den dag du anmäler dig som arbetssökande. Dagpenning kan enbart betalas ut och självrisktiden börja löpa när den som är utan arbete är anmäld som arbetssökande.

Meddela TE-byrån om du studerar, driver företag eller äger en del av ett företag. Företagsverksamhet ska anmälas även om du inte får några inkomster från den.

Se till att du sköter arbetssökandet på det sätt som du har kommit överens med arbets- och näringsbyrån om. Kontrollera vid behov din status i arbets- och näringsbyråns e-tjänst.

Du förlorar din rätt till inkomstrelaterad dagpenning om du utan godtagbart skäl är borta från arbetsmarknaden i över 6 månader. Arbetsvillkoret ska uppfyllas på nytt efter frånvaron för att du ska få tillbaka din rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Det är bra att anmäla sig hos arbets- och näringsbyrån så fort du är utan arbete. Detta även om dagpenning inte kan betalas till dig, exempelvis beroende på att arbetsgivaren har gett ett avgångsvederlag.

Mer information om arbets- och näringsbyråns utlåtande

Ansökning om omställningspenning och anmälan hos TE-byrån

Om du ansöker om omställningspenning anmäl dig som arbetssökande hos TE-byrån inom 60 dagar efter uppsägningen. Noggrannare instruktioner finns på sidan om Omställningsskyddet.

Ansök om arbetslöshetsdagpenning hos KOKO-kassan

Arbetslöshetskassan betalar ut inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning efter ansökan. Du ansöker om dagpenning i efterskott i perioder om 1 månad eller 4 veckor. Den första ansökan kan du dock skicka redan efter 2 veckor. Du kan skicka ansökan om dagpenning till kassan även om arbets- och näringsbyrån inte har lämnat något utlåtande.

Ansök om dagpenning i eKommunikation och bifoga de utredningar som behövs till ansökan. Om du inte har tillgång till alla bilagor när du ansöker går det bra att bifoga dem senare till ansökan. En handläggare kommer att kontakta dig om ytterligare information krävs för ansökan.

Du ska ansöka om dagpenning senast 3 månader från det datum du vill att den ska betalas.

Ansökningstiden på 3 månader gäller för alla fall. Sök om arbetslöshetsdagpenning inom ansökningstiden, även om

  • du inte har alla bilagor för ansökan
  • arbets- och näringsbyråns ännu inte har lämnat ett utlåtande
  • handläggningen av dina tidigare ansökningar pågår
  • du inväntar ett avgörande i något annat ärende.

Dagpenning ska också ansökas för självrisktiden. Kassan räknar in de dagar som hör till självrisktiden. Du behöver alltså inte beakta dem när du fyller i din ansökan.

Om du är permitterad, fyll i din ansökan för hela kalenderveckor (må-sö) oberoende av ansökningsperiod. Arbete som utförts under permitteringstiden granskas alltid enligt kalendervecka.

Fyll i din ansökan för hela kalenderveckor (mån-sön). Så i detta fall även för perioden 1.-5.2.

Anmäl alltid i samband med ansökan allt som rör utbetalning av dagpenning, såsom arbetstimmar för lönearbete, inkomster och arvoden som betalats under ansökningsperioden, entreprenörskap, sjukdom, studier samt förmåner du får eller ansöker om. Meddela också om ändringar i uppgifter som du tidigare har lämnat in.

Information om handläggningen av ansökningar i KOKO-kassan

Typ av ansökningar: första ansökan, fortsatt ansökan och snabbansökan