Beräkning av maximitiden vid jämkning

Hur dagar räknas in i maximitiden vid jämkad dagpenning beror på hur mycket du har i full dagpenning. Dagar räknas in i maximitiden enligt motsvarande fulla dagar dagpenning har betalats. Om du får förhöjd förtjänstdel räknas dock varje dag som du får jämkad dagpenning för som en hel dag i den förhöjda förtjänstdelen.