Ansöka om jämkad dagpenning

Samma instruktioner gäller för ansökan om jämkad dagpenning som för ansökan om dagpenning när du är helt arbetslös. Se instruktioner: ansök om arbetslöshetsdagpenning. Dessutom:

  • ange alla dina arbetstimmar i ansökan, även om lönen betalas senare
  • bifoga anställningsavtalet till ansökan.
    Om anställningsavtal saknas och ditt arbete varar längre än en månad eller om du har återkommande visstidsanställningar hos samma arbetsgivare ska du lämna in blanketten Utredning över de centrala villkoren i arbetet som arbetsgivaren ska fylla i. De centrala villkoren i arbetet behöver inte lämnas in till kassan på nytt om inga ändringar har skett.
  • när lönen har betalats, kontrollera att de arbetstimmar som du har angett stämmer med de löner som har betalats ut till dig. Leverera ett lönebesked till kassan.