Från inkomstrelaterad dagpenning till pension

Du kan ansöka om ålderspension när du har uppnått den ålder som krävs. Kassan tar inte ställning om det är bättre för dig att ansöka om pension eller om inkomstrelaterad dagpenning. Du har rätt att få dagpenning fram till slutet av den månad du fyller 65 år.

Ålderspension utan förtidsminskning

Du är berättigad till ålderspension utan förtidsminskning om du är

  • född 1950 eller senare och
  • har fyllt 62 år och
  • har fått dagpenning från tilläggsdagar under månaden innan pensionen börjar för minst 1 dag.

Om du är född mellan åren 1958 och 1961 är ålderskravet 64 år.

Det räcker att du uppfyller villkoren den sista dagen i månaden innan pensionen börjar.

På din begäran skriver arbetslöshetskassan ut ett intyg om tilläggsdagar när minst en tilläggsdag har betalats ut för den månad som föregår pensionen. Intyget skrivs inte ut om du inte ber om det. Begäran kan lämnas i samband med en ansökan. Ansökan kan i så fall gälla för en kortare tid än vanligt.

Ålderspension ska ansökas om på förhand hos ditt pensionsförsäkringsbolag. Den beviljas inte retroaktivt. Mer information om hur du ansöker om pension får du av ditt pensionsförsäkringsbolag eller Pensionsskyddscentralen.