Från inkomstrelaterad dagpenning till pension

Du kan ansöka om ålderspension när du har uppnått den ålder som krävs. Kassan tar inte ställning om det är bättre för dig att ansöka om pension eller om inkomstrelaterad dagpenning. Du har rätt att få dagpenning fram till slutet av den månad du fyller 65 år.