Utsänd arbetstagare

Du är en utsänd arbetstagare om din arbetsgivare skickar dig till ett annat land för att arbeta och försäkringsavgifterna från lönen fortsättningsvis betalas till Finland, även om arbetet utförs i ett annat land. Du ska under hela denna tid omfattas av den sociala tryggheten i Finland.

Medlemskapet i KOKO-kassan ska också vara i kraft under hela den tiden du arbetar. Eftersom försäkringsavgifterna för lönen betalas till Finland är arbetet jämförbart med arbete som utförs i Finland. Därför ska du fortsätta vara medlem i arbetslöshetskassan i Finland.

En ansökan om att omfattas av den sociala tryggheten i Finland ska göras innan du flyttar till landet du ska jobba i. Beslutet fattas antingen av Pensionsskyddscentralen eller av FPA. Ansökan ställs till Pensionsskyddscentralen om du ska arbeta i ett land som Finland har en överenskommelse om social trygghet med (exempelvis EU-området, Australien, Chile, Kanada och USA). Om Finland inte har en överenskommelse om social trygghet med det land där du ska arbeta i (exempelvis Kina, Ryssland) ställs ansökan till FPA. Se med vilka länder Finland har en överenskommelse om social trygghet.

Om du blir arbetslös efter anställningen beräknas dagpenningens storlek på basis av försäkringslönen. Försäkringslön är den lön från vilken arbetsgivaren har betalat de lagstadgade försäkringsavgifterna till Finland. Försäkringslönen kan skilja sig från den lön som du har fått när du varit utomlands. Därför är det bra att kontrollera vilken lön arbetsgivaren har uppgett att ska ligga till grund för försäkringsavgifterna.