Permittering

Du kan få inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning från KOKO-kassan om du är permitterad. Dagpenning kan betalas om din arbetstid har förkortats och din lön har minskats med ett belopp som motsvarar permitteringen.

Om du har blivit permitterad för en förkortad arbetsvecka ska du lämna in en ansökan om dagpenning för hela kalenderveckor till arbetslöshetskassan. Rapportera även hela den sista kalenderveckan (må-sö) kring månadsskiftet, om du ansöker om dagpenning enligt kalendermånad.

Permittering kan vara av olika slag:

  • Heltidspermittering: Permitteringen pågår under minst en hel kalendervecka och inget arbete utförs under tiden.
  • Förkortad arbetsvecka: Under en kalendervecka förekommer hela arbetsdagar och hela permitteringsdagar.
  • Förkortad arbetsdag: Under en kalendervecka förekommer arbetsdagar då arbetstiden är förkortad.