Jämkad dagpenning

Om du arbetar delvis kan du vara berättigad till jämkad inkomstrelaterad dagpenning. Du ska då uppfylla arbets– och medlemskapsvillkoret och vara anmäld som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån. Vid jämkad dagpenning inverkar 50 % av arbetsinkomsten på din dagpenning. Du kan dock tjäna 300 € i månaden (ett så kallat skyddat belopp)* utan att din dagpenning påverkas. Observera att också inkomster som underskrider skyddsbeloppet ska meddelas till kassan.

Obs: I och med lagändringen avskaffas skyddsdelen för förvärvsinkomster från 1 april 2024. Läs mer: Förändringar i arbetslöshetsskydd 2024

Jämkad dagpenning kan betalas om du

  • arbetar deltid (högst 80 % av den maximala arbetstiden för heltidsarbete)
  • är permitterad med förkortad arbetsvecka
  • har en heltidsanställning som pågår i högst två veckor
  • är företagare på heltid i högst 2 veckor
  • har företagsverksamhet som bisyssla eller är sysselsatt i eget arbete. Obs! Allt annat arbete förutom arbete som utförts som löntagare i ett anställningsförhållande betraktas som företagsverksamhet, även om du inte har ett eget företag eller ett FO-nummer. Mötesarvoden, bortsett från styrelsearvoden i bostadsaktiebolag, utgör också i regel inkomst som jämkas.

I riktigt alla fall kan man inte betala den jämkade dagpenningen. En sådan situation kan uppkomma, om

  • anställningen är på deltid på ditt eget initiativ
  • din arbetstid överskrider 80% av arbetstiden för en heltidsanställd
  • din arbetsgivare har ingen kontroll över din arbetstid
  • du får en på heltidsanställning baserad semesterlön
  • beloppet för din jämkade dagpenning överskrider den övre gräns som anges i lagen. Den jämkade dagpenningen och förvärvsinkomst under jämkningsperioden är högre än den lön som är till grund för dagpenningen.