Jämkad dagpenning

Om du arbetar delvis kan du vara berättigad till jämkad inkomstrelaterad dagpenning. Du ska då uppfylla arbets– och medlemskapsvillkoret och vara anmäld som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån. Vid jämkad dagpenning inverkar 50 % av arbetsinkomsten på din dagpenning. Du kan dock tjäna 300 € i månaden (ett så kallat skyddat belopp)* utan att din dagpenning påverkas. Observera att också inkomster som underskrider skyddsbeloppet ska meddelas till kassan.

*Observera att skyddsdelen har tillfälligt varit förhöjd till 500 euro fram till 30.11.2021. Från och med 1.12.2021 återgår det skyddade beloppet av arbetslöshetsskyddet till 300 eur igen. Se meddelande.

Jämkad dagpenning kan betalas om du

  • arbetar deltid (högst 80 % av den maximala arbetstiden för heltidsarbete)
  • är permitterad med förkortad arbetsvecka
  • har en heltidsanställning som pågår i högst två veckor
  • är företagare på heltid i högst 2 veckor
  • har företagsverksamhet som bisyssla eller är sysselsatt i eget arbete. Obs! Allt annat arbete förutom arbete som utförts som löntagare i ett anställningsförhållande betraktas som företagsverksamhet, även om du inte har ett eget företag eller ett FO-nummer. Mötesarvoden, bortsett från styrelsearvoden i bostadsaktiebolag, utgör också i regel inkomst som jämkas.

I riktigt alla fall kan man inte betala den jämkade dagpenningen. En sådan situation kan uppkomma, om

  • anställningen är på deltid på ditt eget initiativ
  • din arbetstid överskrider 80% av arbetstiden för en heltidsanställd
  • din arbetsgivare har ingen kontroll över din arbetstid
  • du får en på heltidsanställning baserad semesterlön
  • beloppet för din jämkade dagpenning överskrider den övre gräns som anges i lagen. Den jämkade dagpenningen jämte barnförhöjning och förvärvsinkomst under jämkningsperioden är högre än den lön som är till grund för dagpenningen.