Förändringar i arbetslöshetsskydd 2024

I och med det nya regeringsprogrammet bereds flera ändringar i utkomstskyddet för arbetslösa som avses träda i kraft under 2024. På den här sidan har vi sammanställt viktig information om ändringarna.

Observera att beredningen och behandlingen av lagändringarna fortfarande pågår. Därför är informationen på denna sida preliminär och kan komma att ändras. Vi kommer att uppdatera innehållet på sidan när mer detaljerad information blir tillgänglig.

Sidans information uppdaterad 8.2.2024

Lagändringar i den ordning de träder i kraft 2024

Ändringar som träder i kraft den 1 januari 2024:

Ändringar som träder i kraft den 1 april 2024:

Ändringar som enligt nuvarande uppgifter träder i kraft den 1 augusti 2024:

Förändringarna, som enligt nuvarande information, kommer att träda i kraft i september 2024:

Tabell över ändringar

I dagens läge Efter reformen Ikraftträdande / skulle tillämpas
I början av arbetslösheten iakttas en fem dagar lång självrisktid då ingen arbetslöshetsersättning betalas. I början av arbetslösheten iakttas en sju dagar lång självrisktid då ingen arbetslöshetsersättning betalas. från 1.1.2024 (ändringen har godkänts)
Semesterersättning för outtagen semester påverkar inte utkomstskyddet för arbetslösa. Semesterersättning för outtagen semester senarelägger starten av rätten till inkomstrelaterad dagpenning. från 1.1.2024 (ändringen har godkänts)
Utkomstskyddet för arbetslösa höjs vid årsskiftet i takt med folkpensionsindexet som är bundet till konsumentpriserna. Utkomstskyddet för arbetslösa ändras inte även om priserna stiger. från 1.1.2024 (ändringen har godkänts)
För barn under 18 år betalas ut ett barntillägg på 150–285 euro i månaden. Inga barntillägg betalas ut. från 1.4.2024 (ändringen har godkänts)
Den som är arbetslös får tjäna 300 euro utan att beloppet för utkomstskyddet för arbetslösa ändras. En arbetsinkomst på över 300 euro minskar utkomstskyddet för arbetslösa med 50 cent per euro. Arbetsinkomsterna minskar utkomstskyddet för arbetslösa med 50 cent per euro. från 1.4.2024 (ändringen har godkänts)
Arbetstagaren kan ta alterneringsledighet i sex månader. Systemet med alterneringsledighet avskaffas. från 1.8.2024
Utkomstskyddet för arbetslösa är lika stort under hela maximitiden. Utkomstskyddet för arbetslösa sjunker

  • till 80 procent av det ursprungliga efter de första åtta veckorna av arbetslöshet (cirka två månader) och
  • till 75 procent av det ursprungliga efter de första 34 veckorna av arbetslöshet (cirka åtta månader).
från 1.9.2024
Arbete med lönesubvention samlar rätt till inkomstrelaterad dagpenning till 75 procent. (Var fjärde arbetsvecka medräknas inte.) Arbete med lönesubvention samlar inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning. från 1.9.2024
Det finns olika åldersbaserade undantag som påverkar dagpenningens längd och belopp. Åldersrelaterade undantag avskaffas (Obs: detaljer om ändringarna blir tillgängliga senare.) från 1.9.2024
Arbetstagaren kan få utkomstrelaterad dagpenning efter att ha arbetat och varit medlem i kassan ett halvt år. Arbetstagaren kan få utkomstrelaterad dagpenning efter att ha arbetat och varit medlem i kassan ett år. från 2.9.2024 (ändringen har godkänts)
Inkomstrelaterad dagpenning kan erhållas om personen har arbetat 18 timmar i veckan (i ett halvt år). Inkomstrelaterad dagpenning kan erhållas när personen tjänat ett minimieurobelopp per månad (i ett års tid). från 2.9.2024 (ändringen har godkänts)

 

Övriga ändringar

Mer information på

Lagändringsprojekt: STM048:00/2023
Regeringens proposition
Lagförslaget innehåller en förlängning av arbetsvillkoret, avskaffande av skyddsdelen, avskaffande av barntillägg, förlängning av självrisktiden och återinförande av semesterlönens periodicitet.

Lagändringsprojekt: STM063:00/2023
Förslaget till lagändring omfattar gradering av inkomstrelaterade förmåner, slopande av åldersrelaterade undantag och en ändring som innebär att arbetsvillkoret inte intjänas för betalt arbete.

Lagändringsprojekt: STM049:00/2023
Utkastet till lagändring inkluderar en frysning av index.