Storleken på alterneringsersättningen

Alterneringsersättningen uppgår till 70 % av den dagpenning du skulle få om du vore arbetslös. I alterneringsersättningen ingår inga barn- eller andra förhöjningar.

I Dagpenningsräknaren kan du få en indikation på hur stor din alterneringsersättning kan bli. I uträkningen av alterneringsersättning beaktas inte naturaförmåner som fortsättningsvis fås under alterneringsledigheten.

Beskattning av alterneringsersättning

Alterneringsersättning beskattas på samma sätt som den inkomstrelaterade dagpenningen.