Grunderna för permittering och olika former av permittering

Grunderna för permittering

Permittering baserar sig på arbetsgivarens behov av att minska de anställdas arbetstid och lön, medan anställningen i övrigt fortsätter att gälla. Orsaken till permittering ska vara ekonomiskt-produktionsmässig eller så ska arbetet i övrigt ha minskat tillfälligt.

Arbetsgivaren kan permittera en anställd i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande. En verkställande direktör kan däremot inte permitteras. En person som är visstidsanställd kan endast permitteras om den visstidsanställda vikarierar för en person som kan permitteras. Däremot kan en anställd i tjänsteförhållande även permitteras från en visstidsanställning.

Heltidspermittering

Permitteringen är på heltid om du inte har några arbetstimmar alls under en kalendervecka. Då betalas full dagpenning för varje permitteringsdag, med samma begränsningar som en heltidsarbetslös har.

Om du inte är permitterad en hel kalendervecka, utan i stället minst en vecka fördelat på två kalenderveckor (exempelvis onsdag till tisdag) handlar det inte om en heltidspermittering. Då är det frågan om en förkortning av veckoarbetstiden.

Förkortad arbetsvecka

Om din veckoarbetstid har förkortats med en eller flera hela arbetsdagar i veckan, kan full dagpenning betalas ut för de dagar du är permitterad. För de dagar du är i arbete eller får en lön som motsvarar en hel arbetsdag betalas ingen dagpenning.

Förkortad arbetsdag

Om din dagliga arbetstid har förkortats på grund av permittering handlar det om permittering med förkortad arbetstid. Då betalas jämkad dagpenning och inkomsterna tas i beaktande vid jämkningen, beroende på när lönen har betalats.

Blandad permittering

Om permitteringen sker både genom förkortade arbetsdagar och hela arbetsdagar under samma kalendervecka, betalas jämkad dagpenning. Då beror det på hur permitteringen ursprungligen har genomförts om man beaktar inkomsten från dina arbetsdagar enligt tidpunkten för arbetet eller tidpunkten för löneutbetalningen. Vi granskar ärendet när din ansökan med bilagor har kommit till oss.