Arbeta utanför EU-området

Arbete som du har utfört utanför EU-området (EU/EES-länderna och Schweiz) kan inte beaktas i arbetsvillkoret för dagpenning och tiden kan inte användas för att förlänga granskningsperioden för arbetsvillkoret. Andra regler tillämpas på utsända arbetstagare.

Den tid du jobbar i ett annat land kan dock vara överhoppningsbar tid. I detta fall krävs att du har arbetat i tillräcklig omfattning eller varit borta från arbetsmarknaden av godtagbart skäl under vistelsen i ett annat land. Arbetet i ett annat land ska vara av en sådan omfattning att det skulle beaktas i arbetsvillkoret om arbetet hade utförts i Finland.

Observera även att granskningsperioden kan förlängas under normala förutsättningar. Exempelvis att en partner följer med till utlandet är inte ett tillräckligt skäl till att förlänga granskningsperioden.

Om du är borta från arbetsmarknaden mer än 6 månader utan godtagbart skäl, förlorar du det arbetsvillkor som du tidigare har arbetat in och du har inte rätt till dagpenning.   

Rätt till dagpenning efter att ha kommit tillbaka från utlandet

Ett villkor för att få inkomstrelaterad dagpenning är att du bor i Finland och omfattas av den finska sociala tryggheten. Att du inte har omfattats av den sociala tryggheten i Finland medan du arbetat i utlandet påverkar inte utkomstskyddet för arbetslösa. Mer information om den sociala tryggheten i Finland hittar du på FPA:s webbplats.

Olika alternativ för hur du kan få dagpenning när du återvänder till Finland från ett land utanför EU-området:

  1. Du har uppfyllt arbetsvillkoret och dagpenningens storlek har beräknats i Finland innan utlandsvistelsen. Efter återvändandet (oavsett hur lång vistelsen i utlandet har varit) kan du få samma, tidigare uträknad dagpenning om du under hela denna tid varit på arbetsmarknaden och varit medlem i kassan.
  2. Du arbetar under en så kort tid utomlands att det inom granskningsperiodens 28 månader ryms 26 kalenderveckors arbete i Finland som uppfyller arbetsvillkoret.

KOKO rekommenderar i båda fallen att du fortsätter att vara medlem i kassan under vistelsen i utlandet.