EU-alueen ulkopuolella työskentely

Työtä, jonka olet tehnyt muualla kuin EU-alueella (EU/ETA-maat ja Sveitsi), ei voida huomioida päivärahan työssäoloehdossa eikä aika pidennä työssäoloehdon tarkastelujaksoa. Lähetettyihin työntekijöihin sovelletaan eri sääntöjä.

Työssäoloaika muussa maassa voidaan kuitenkin niin sanotusti hypätä yli. Tämä vaatii sen, että olet työskennellyt riittävästi tai ollut hyväksyttävästä syystä pois työmarkkinoilta toisessa maassa olemisen ajan. Toisessa maassa tehdyn työn tulee olla sen laajuista, että se Suomessa tehtynä huomioitaisiin Suomen työssäoloehdossa.

Huomaa myös, että tarkastelujaksoa voidaan pidentää normaalein edellytyksin. Esimerkiksi puolison mukana ulkomaille lähteminen ei yksistään ole syy pidentää tarkastelujaksoa.

Jos olet pois työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli 6 kuukautta, menetät aiemmin kerryttämäsi työssäoloehdon etkä ole oikeutettu päivärahaan.

Päivärahaoikeus ulkomailta paluun jälkeen

Ansiopäivärahan saamisen ehtona on aina se, että asut Suomessa ja olet Suomen sosiaaliturvan piirissä. Sillä, oletko poistunut Suomen sosiaaliturvan piiristä ulkomailla työskennellessäsi, ei ole työttömyysturvan osalta vaikutusta. Lisätietoa Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta löydät Kelan sivuilta.

Vaihtoehdot, joiden perusteella voit saada päivärahaa palattuasi Suomeen muualta kuin EU-alueelta.

  1. Olet täyttänyt työssäoloehdon ja sinulle on laskettu päivärahan suuruus Suomessa ennen ulkomaille lähtöä. Paluun jälkeen (riippumatta ulkomailla oleskelun kestosta) voit saada samaa, aiemmin laskettua päivärahaa ellei välissä ole katkosta työmarkkinoilla olossa tai kassajäsenyydessä.
  2. Työskentelet ulkomailla niin lyhyen aikaa, että 28 kuukauden tarkastelujakson sisään mahtuu vähintään 26 kalenteriviikkoa työssäoloehdon täyttävää työtä Suomessa.

KOKO-kassa suosittelee kummassakin vaihtoehdossa säilyttämään kassajäsenyyden voimassa ulkomailla oleskelun ajan.