Lomakkeet

Tältä sivulta voit noutaa koneellesi paperille tulostettavia lomakepohjia. PDF-muotoisten lomakkeiden katselemiseen ja tulostamiseen tarvitset Adobe Reader -ohjelman. Jos laitteessasi ei ole Adobe Reader -ohjelmaa, voit ladata sen täältä.

Ansiopäiväraha

Ansiopäivärahahakemus
Palkkatodistus
Kalenteriviikkokohtainen työaika-ja palkkaselvitys
Opettajan työsuhdeselvitys
Selvitys kotihoidontuesta
Selvitys työnteon keskeisistä ehdoista
Poissaoloilmoitus työllistymistä edistävästä palvelusta (palveluntarjoaja täyttää)
Liikkuvuusavustushakemus

Vuorottelukorvaus

Vuorottelukorvaushakemus
Vuorotteluvapaasopimus
Vuorottelukorvaushakemuksen tietojen muutosilmoituslomake

Muutosturvaraha

Muutosturvarahahakemus

Jäsenyys

Jäsenhakemus
Eroilmoitus
Erovaltuutus edelliseen kassaan

Ulkomaat

U1-lomake
3 kk:n työnhaku EU-/ETA-maassa tai Sveitsissä