Lomakkeet

Tältä sivulta voit noutaa koneellesi paperille tulostettavia lomakepohjia. PDF-muotoisten lomakkeiden katselemiseen ja tulostamiseen tarvitset Adobe Reader -ohjelman. Jos laitteessasi ei ole Adobe Reader -ohjelmaa, voit ladata sen täältä.

Ansiopäiväraha

Ansiopäivärahahakemus
Palkkatodistus
Kalenteriviikkokohtainen työaika-ja palkkaselvitys
Opettajan työsuhdeselvitys
Selvitys kotihoidontuesta
Selvitys työnteon keskeisistä ehdoista
Poissaoloilmoitus työllistymistä edistävästä palvelusta (palveluntarjoaja täyttää)
Liikkuvuusavustushakemus

Vuorottelukorvaus

Vuorottelukorvaushakemus
Vuorotteluvapaasopimus
Vuorottelukorvaushakemuksen tietojen muutosilmoituslomake

Jäsenyys

Jäsenhakemus
Eroilmoitus
Erovaltuutus edelliseen kassaan

Ulkomaat

U1-lomake
3 kk:n työnhaku EU-/ETA-maassa tai Sveitsissä