Soviteltavat tulot

Sovittelussa otetaan huomioon yleensä kaikki verotuksessa ansiotuloksi luettavat tulot. Tulot huomioidaan tavallisesti maksuajan perusteella. Hakemuksessa työt tulee merkitä niille päiville, jolloin työ on tehty. Kassa ratkaisee, onko tulo soviteltavaa tuloa ja mille ajanjaksolle sovittelu kohdistuu.

Poikkeuksia maksuajankohdan mukaiseen sovitteluun on esimerkiksi tilanteissa, joissa olet lomautettuna lyhennetylle työviikolle ja sinulla on samaan aikaan muuta soviteltavaa tuloa  esimerkiksi osa-aikatyöstä tai  yritystoiminnasta.

Myös osa-aikatyön lomakorvaus ja lomaraha sovitellaan siinä kuussa, kun ne maksetaan, vaikka olisit ansainnut ne pidemmällä ajalla.

Kokouspalkkioiden sovittelu
Yritystoiminnan ja oman työn tulojen sovittelu
Maa- ja metsätaloustulojen sovittelu