Vuorottelukorvauksen suuruus

Vuorottelukorvauksen suuruus on 70 % päivärahasta, jota saisit työttömänä ollessasi.

Vuorottelukorvauksen laskennassa vakiintuneiden tulojen suuruus määritellään vapaata edeltävän ajan palkkatuloista täysiltä palkanmaksukausilta vähintään 52 viikon ajalta. Käytännössä tämä on usein vapaata edeltävät 12 täyttä kalenterikuukautta. Laskennassa ei huomioida luontaisetuja, joiden saaminen jatkuu vuorotteluvapaan aikana. Vuorottelukorvaukseen ei sisälly lapsi- ja muita korotusosia.

Voit laskea arvion vuorottelukorvauksesi suuruudesta Päivärahalaskurissa.

Katso myös: Muiden tulojen vaikutus vuorottelukorvaukseen

Vuorottelukorvauksen verotus

Vuorottelukorvaus verotetaan samalla tavalla kuin ansiosidonnainen päiväraha.