Muutosturva

Vuoden 2023 alussa otettiin käyttöön uusi muutosturvakokonaisuus 55 vuotta täyttäneille irtisanotuille työntekijöille. Muutosturvaan kuuluu muutosturvaraha, oikeus koulutukseen ja tavallista pidempi työllistymisvapaa. Muutosturva korvaa aikaisemman käytännön työttömyysturvan lisäpäivien maksamisesta (ns. eläkeputki).

KOKO-kassan jäsenenä voit hakea muutosturvarahaa KOKOsta. Henkilöt jotka eivät kuulu työttömyyskassaan hakevat muutosturvarahan Kelasta.

Kenellä on oikeus muutosturvaan?

Voit hakea muutosturvaa, jos

  • sinut on irtisanottu 1.1.2023 tai sen jälkeen
  • irtisanomiseen on tuotannolliset ja taloudelliset syyt
  • olet täyttänyt 55 vuotta ennen irtisanomista tai viimeistään irtisanomispäivänä
  • olet ollut saman työnantajan palveluksessa vähintään viisi vuotta.

Huomioithan, että oikeutta muutosturvarahaan ei ole, jos työsuhde päättyy työntekijän ja työnantajan välisen sopimuksen johdosta.

Muutosturvaraha

Muutosturvaraha on noin yhden kuukauden palkkaa vastaava kertaluonteinen korvaus, jonka saaminen ei vaikuta työttömyysturvaan tai muihin etuuksiin lukuun ottamatta toimeentulotukea.

Muutosturvarahan maksaminen ei edellytä, että työttömyys olisi alkanut, vaan se voidaan maksaa jo irtisanomisaikana. Raha maksetaan myös, vaikka työllistyisit välittömästi uudelleen toiselle työnantajalle. Huomioi kuitenkin, että jos työllistyt sinut irtisanoneelle työnantajalle heti uudelleen, muutosturvaraha voidaan joutua perimään takaisin. Ilmoita aina TE-toimistoon ja työttömyyskassaan muutoksista työsuhteen päättymisajankohdassa tai -syyssä (esimerkiksi työnantajan kanssa tehdystä sopimuksesta).

Voit saada muutosturvarahan työttömyyskassasta, vaikka jäsenyytesi kassassa olisi alkanut vasta juuri ennen irtisanomista (tai irtisanomispäivänä), etkä olisi ollut jäsen riittävän kauan saadaksesi ansiopäivärahaa.

Muutosturvan hakeminen

1. Ilmoittaudu TE-toimistoon 60 päivän sisällä irtisanomisesta

Jotta voit saada muutosturvaa, ilmoittaudu TE-toimistoon työnhakijaksi 60 päivän sisällä irtisanomisestasi. TE-toimisto tutkii, oletko oikeutettu muutosturvaan, ja ilmoittaa sinulle päätöksestä.

Irtisanomisen ajankohdalla tarkoitetaan päivää, jona irtisanomisilmoitus on annettu. Jos irtisanomisaika on pitkä, TE-toimistoon on siis ilmoittauduttava jo ennen työttömyyden alkua.

2. Hae muutosturvarahaa KOKO-kassasta

Kun olet saanut TE-toimistosta muutosturvaa koskevan lausunnon, tee muutosturvarahahakemus eAsioinnissa. Muutosturvarahaa voi hakea jo irtisanomisaikana. Hae muutosturvarahaa viimeistään 3 kuukauden kuluttua työsuhteen päättymisestä.

Toimita kassaan etuutta varten määrätty muutosverokortti, koska jos muutosturvarahan verotuksessa käytetään palkkaverokorttia, veroa pidätetään lisäprosentin mukaan.

3. Hae muutosturvakoulutukseen TE-toimiston kautta

Voit hakea muutosturvakoulutukseen TE-toimiston kautta. Muutosturvakoulutukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Koulutuksen hankkii TE-toimisto tai ELY-keskus, ja se voi kestää enintään 6 kuukautta.

Muutosturva ja palkallinen työllistymisvapaa

Tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotuille työntekijöille kuuluva palkallinen työllistymisvapaa on muutosturvakokonaisuuden piiriin kuuluvilla 5 päivää tavallista pidempi.

Muutosturvarahan suuruus ja verotus

Muutosturvaraha vastaa noin kuukauden palkkaa. Sen perusteena on irtisanovan työnantajan maksama vakuutuksenalainen palkka ja muu ansiotulona pidettävä tulo, joka on maksettu irtisanomispäivää edeltävien 12 kalenterikuukauden aikana. Myös lomarahat ja lomakorvaukset sekä tulospalkkiot huomioidaan.

Muutosturvaraha on veronalaista tuloa. Suosittelemme toimittamaan kassaan hyvissä ajoin etuutta varten haetun muutosverokortin, koska jos muutosturvarahan verotuksessa käytetään palkkaverokorttia, veroa pidätetään lisäprosentin mukaan.