Lisäeläke

Kaikista lisäeläkkeistä tulee ilmoittaa KOKO-kassalle.

Lisäeläkkeet ovat joko itse maksettuja tai työnantajan järjestämiä. Jos olet itse järjestänyt ja maksanut itsellesi vapaaehtoisen lisäeläkkeen, se ei vähennä päivärahaasi. Jos työnantajasi on järjestänyt eläkkeen, maksanut sen tai osallistunut itse järjestämääsi vapaaehtoiseen eläkkeeseen, työnantajan maksamaa osuutta vastaava osuus eläkkeestä vähentää päivärahasi suuruutta.