Lomakorvauksen jaksotus

Jos sinulla on yli kaksi viikkoa kestäneen kokoaikaisen työsuhteen päättyessä pitämättömiä lomia, niistä maksettu korvaus jaksotetaan. Tämä tarkoittaa, että ansiopäivärahaoikeuden alkaminen siirtyy. Esimerkiksi yhden kuukausipalkan suuruinen lomakorvaus siirtää päivärahan maksun alkamista noin kuukaudella.

Lomakorvauksen jaksotus ja omavastuuaika eivät kulu yhtä aikaa. Omavastuuaika alkaa mahdollisen lomakorvauksen jaksotuksen jälkeen.

Lomakorvaus jaksotetaan, jos se maksetaan 1.1.2024 tai sen jälkeen päättyneen kokoaikaisen työsuhteen perusteella. Lomakorvausta ei jaksoteta, jos työsuhde on ollut osa-aikainen tai kokoaikatyö, joka on kestänyt enintään 2 viikkoa.

Jos samasta yli 2 viikkoa kestäneestä kokoaikatyöstä maksetaan sekä lomakorvausta että työsuhteen päättämiseen liittyvää korvausta, ne lasketaan yhteen ja jaksotetaan.

Työttömyysturvaan on tulossa useita muutoksia vuoden 2024 aikana ja lomakorvauksen jaksotus on yksi niistä. Lue muutoksista tarkemmin koostesivulta Työttömyysturvan muutokset vuonna 2024.