Päivärahan kesto

Voit saada työttömyyspäivärahaa enimmillään joko 300, 400 tai 500 päivältä ja enintään 5 päivältä viikossa.

Työhistoria     Enimmäisaika
Enintään 3 vuotta 300 päivää
Yli 3 vuotta 400 päivää
Työssäoloehto täyttyy sen jälkeen, kun olet täyttänyt 58 vuotta ja sinulla on vähintään 5 vuotta työhistoriaa viimeisen 20 vuoden ajalta 500 päivää

Enimmäisaikasi nollautuu, kun täytät työssäoloehdon uudelleen.

Enimmäisaika ei nollaudu, kun opiskelet omaehtoisesti tai olet työvoimakoulutuksessa. Tällöin enimmäisaikasi nollautuu vasta, kun koulutus on päättynyt. Enimmäisaikaa ei nollata myöskään silloin, kun olet lisäpäivillä.

Kun sinulle maksetaan soviteltua päivärahaa, kertyvät päivät enimmäisaikalaskuriin suhteutettuna. Soviteltua maksettaessa maksetun päivärahan suuruus vaikuttaa siihen, kuinka monta päivää kuukaudelta kertyy laskuriin.

Maksetut päivät ja enimmäisaika käyvät ilmi eAsioinnissa Tilannetiedot-sivulla kohdasta Laskurit sekä viimeisimmästä päivärahasi maksuilmoituksesta.

Ohjeet, kun enimmäisaika on maksettu 

1. Tarkista, oletko oikeutettu päivärahan lisäpäiviin.

2. Toimita ansiosidonnaisen päivärahan lakkautuspäätös Kelaan sekä TE-toimistoon.

Saat päätöksen enimmäisajan täyttymisestä eAsioinnin Tilannetietoihin ja postitse kotiisi. Toimita päätös sekä Kelaan että TE-toimistoon.

3. Pidä työnhakusi voimassa TE-toimistossa.

Toimita KOKO-kassasta saamasi päätös TE-toimistoon, joka siirtää lausuntosi Kelaan. Pidä työnhakusi voimassa koko ajan, jotta oikeutesi etuuksiin jatkuu katkottomana.

4. Hae työmarkkinatukea Kelasta.

Ansiopäivärahan jälkeen maksettava etuus on työmarkkinatuki, jota haetaan Kelasta. Työmarkkinatuki on peruspäivärahan suuruista eli 37,21 euroa päivässä vuonna 2024. Työmarkkinatukea koskevat hieman erilaiset säännöt kuin ansiopäivärahaa. Tutustu työmarkkinatuen hakemiseen ja maksatukseen Kelan verkkosivuilla.

5. Kuinka palautan oikeuteni ansiosidonnaiseen päivärahaan?

Enimmäisaikasi nollautuu, ja voit saada taas ansiosidonnaista päivärahaa, kun täytät uudelleen työssäoloehdon. Sinulle kertyneet työssäoloehdon täyttävät viikot selviävät saamastasi lakkautuspäätöksestä.

6. Kannattaako minun pysyä KOKO-kassan jäsenenä?

Työttömyyskassan jäsenyyttä ei kannata lopettaa, jos uskot saavasi työssäoloehdon uudelleen täyteen tai sinulle on jo kertynyt työssäoloviikkoja. Työssäoloehto pitää täyttää kassajäsenyyden aikana, joten jokainen jäsenenä tekemäsi työssäoloviikko lasketaan uuteen työssäoloehtoosi. Oikeutesi ansiosidonnaiseen päivärahaan palautuu, kun saat taas työssäoloehdon täyteen.

Lisäpäivät

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa enimmäismaksuajan jälkeen 65 ikävuoteen saakka (eli sen kalenterikuukauden loppuun, jolloin täytät 65 vuotta) niin sanottuina lisäpäivinä, jos:

  • olet syntynyt vuonna 1957-1960 ja täytät 61 vuotta ennen kuin enimmäisaikasi täyttyy
  • olet syntynyt vuonna 1961-1962 ja täytät 62 vuotta ennen kuin enimmäisaikasi täyttyy
  • olet syntynyt vuonna 1963 ja täytät 63 vuotta ennen kuin enimmäisaikasi täyttyy
  • olet syntynyt vuonna 1964 ja täytät 64 vuotta ennen kuin enimmäisaikasi täyttyy.

Lisäksi edellytetään, että olet työskennellyt vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana ja oikeus ansiopäivärahaan on saatu palkansaajana.

Sinun ei tarvitse hakea lisäpäiviä erikseen. Lähetä päivärahahakemus normaalisti kassaan ja käsittelijä tutkii, onko sinulla oikeutta lisäpäiviin.

Enimmäisaikaa ei nollata enää silloin, kun olet lisäpäivillä. Päivärahan suuruutta ei myöskään lasketa uudestaan ollessasi lisäpäivillä.

Muutosturvakokonaisuus 55 vuotta täyttäneille

Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä ei ole oikeutta lisäpäiviin ansiopäivärahan enimmäisajan päätyttyä. Muutosturvakokonaisuus 55 vuotta täyttäneille otettiin käyttöön vuoden 2023 alusta alkaen. Muutosturvan piiriin kuuluvilla on oikeus muutosturvarahaan, koulutukseen ja pidennettyyn työllistymisvapaaseen. Lue lisää muutosturvasta.

Yrittäjän jälkisuojapäiväraha

Yrittäjän jälkisuojapäivärahaa palkansaajakassasta saavalla ei ole oikeutta palkansaajan lisäpäiviin. Lue lisää yrittäjyyden vaikutuksesta jälkisuojaan.

Katso myös: Ansiosidonnaiselta päivärahalta eläkkeelle