Päivärahan kesto

Voit saada työttömyyspäivärahaa enimmillään joko 300, 400 tai 500 päivältä ja enintään 5 päivältä viikossa.

Työhistoria     Enimmäisaika
Enintään 3 vuotta 300 päivää
Yli 3 vuotta 400 päivää
Työssäoloehto täyttyy sen jälkeen, kun olet täyttänyt 58 vuotta ja sinulla on vähintään 5 vuotta työhistoriaa viimeisen 20 vuoden ajalta 500 päivää

Enimmäisaikasi nollautuu, kun täytät työssäoloehdon uudelleen.

Enimmäisaika ei nollaudu, kun opiskelet omaehtoisesti tai olet työvoimakoulutuksessa. Tällöin enimmäisaikasi nollautuu vasta, kun koulutus on päättynyt. Enimmäisaikaa ei nollata myöskään silloin, kun olet lisäpäivillä.

Kun sinulle maksetaan soviteltua päivärahaa, kertyvät päivät enimmäisaikalaskuriin suhteutettuna. Soviteltua maksettaessa maksetun päivärahan suuruus vaikuttaa siihen, kuinka monta päivää kuukaudelta kertyy laskuriin.

Jos päivärahasi maksaminen on aloitettu 31.12.2016 tai sitä ennen, sovelletaan päivärahasi maksamiseen vanhoja sääntöjä. Niiden mukaan sinulle maksetaan 500 päivää työttömyyspäivärahaa, jos sinulla on vähintään 3 vuotta työhistoriaa ja 400 päivää, jos työhistoriasi on alle 3 vuotta.

Ohjeet, kun enimmäisaika on maksettu 

1. Tarkista, oletko oikeutettu päivärahan lisäpäiviin.

2. Toimita ansiosidonnaisen päivärahan lakkautuspäätös Kelaan sekä TE-toimistoon.

Saat päätöksen enimmäisajan täyttymisestä eAsioinnin Tilannetietoihin ja postitse kotiisi. Toimita päätös sekä Kelaan että TE-toimistoon.

3. Pidä työnhakusi voimassa TE-toimistossa.

Toimita KOKO-kassasta saamasi päätös TE-toimistoon, joka siirtää lausuntosi Kelaan. Pidä työnhakusi voimassa koko ajan, jotta oikeutesi etuuksiin jatkuu katkottomana.

4. Hae työmarkkinatukea Kelasta.

Ansiopäivärahan jälkeen maksettava etuus on työmarkkinatuki, jota haetaan Kelasta. Työmarkkinatuki on peruspäivärahan suuruista eli 37,21 euroa päivässä vuonna 2023. Työmarkkinatukea koskevat hieman erilaiset säännöt kuin ansiopäivärahaa. Tutustu työmarkkinatuen hakemiseen ja maksatukseen Kelan verkkosivuilla.

5. Kuinka palautan oikeuteni ansiosidonnaiseen päivärahaan?

Enimmäisaikasi nollautuu, ja voit saada taas ansiosidonnaista päivärahaa, kun täytät uudelleen työssäoloehdon. Sinulle kertyneet työssäoloehdon täyttävät viikot selviävät saamastasi lakkautuspäätöksestä.

6. Kannattaako minun pysyä KOKO-kassan jäsenenä?

Työttömyyskassan jäsenyyttä ei kannata lopettaa, jos uskot saavasi työssäoloehdon uudelleen täyteen tai sinulle on jo kertynyt työssäoloviikkoja. Työssäoloehto pitää täyttää kassajäsenyyden aikana, joten jokainen jäsenenä tekemäsi työssäoloviikko lasketaan uuteen työssäoloehtoosi. Oikeutesi ansiosidonnaiseen päivärahaan palautuu, kun saat taas työssäoloehdon täyteen.

Lisäpäivät

Sinulle maksetaan työttömyyspäivärahaa enimmäisajan yli sen kuukauden loppuun, kun täytät 65 vuotta, jos täytät jonkin taulukon ehdoista. Lisäksi sinulla pitää olla 5 vuotta työhistoriaa viimeisen 20 vuoden aikana. Katso myös: Ansiosidonnaiselta päivärahalta eläkkeelle

Syntymävuosi Ikä, jonka jälkeen enimmäisaika on täyttynyt
1955-1956 60 vuotta
1957-1960 61 vuotta
1961 tai sen jälkeen 62 vuotta

Sinun ei tarvitse hakea lisäpäiviä erikseen. Lähetä päivärahahakemus normaalisti kassaan ja käsittelijä tutkii, onko sinulla oikeutta lisäpäiviin.

Enimmäisaikaa ei nollata enää silloin, kun olet lisäpäivillä. Päivärahan suuruutta ei myöskään lasketa uudestaan ollessasi lisäpäivillä.

Yrittäjän jälkisuojapäivärahaa palkansaajakassasta saavalla ei kuitenkaan ole oikeutta palkansaajan lisäpäiviin. Lue lisää yrittäjyyden vaikutuksesta jälkisuojaan.

Lisäpäivät ovat poistumassa

Työttömyysturvan lisäpäivät ovat poistumassa asteittain ja tilalle tulee uusi muutosturvamalli 55 vuotta täyttäneille. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2023.

Lisäpäivien ikäraja nousee ensin vuodella vuonna 1963 ja 1964 syntyneiden kohdalla ja lisäpäivämahdollisuus poistuu kokonaan vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiltä. Tämä tarkoittaa, että uudistus vaikuttaa ansiopäivärahaoikeuteen vuodesta 2025 alkaen, jolloin vuonna 1963 syntyneet saavuttavat lisäpäivien nykyisen 62 vuoden ikärajan. Lisäpäivien maksaminen päättyy kokonaan vuonna 2030. Lue muutoksesta tarkemmin