Lasten kotihoidon tuki

Jos sinulle maksetaan lasten kotihoidon tukea, se vähennetään saamastasi ansiopäivärahasta.

Jos puolisosi käy työssä osa-aikaisesti, opiskelee tai hänellä on yritystoimintaa, hänen saamansa lasten kotihoidon tuki vähennetään sinun päivärahastasi.

Puolisollesi maksettavaa kotihoidon tukea ei vähennetä sinun ansiopäivärahastasi, jos

  • puolisosi hoitaa itse lapsia saamatta samalla päivärahaa
  • puolisosi on työtön, sillä silloin vähennys tehdään hänen päivärahastaan
  • puolisosi saa äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa kotihoidon tuen lisäksi.

Jos sinulle maksetaan joustavaa hoitorahaa, tai saat osittaista hoitorahaa, se vähennetään sinulle maksettavasta ansiopäivärahasta. Sen sijaan puolisollesi maksettu joustava hoitoraha tai osittainen hoitoraha eivät ole vähentäviä etuuksia.