Sovitellun päivärahan suuruus

Sovitellussa päivärahassa työtulosi vaikuttavat päivärahan suuruuteen niin, että täydestä päivärahasta vähennetään ansaitsemiasi tuloja. Ansaitsemistasi tuloista 50 % vaikuttaa päivärahaasi vähentävästi.

Voit katsoa arvion sovitellun päivärahan suuruudesta KOKOn päivärahalaskurilla. Jos saat jo ansiopäivärahaa ja haluat arvion, kuinka paljon palkkasi vähentää päivärahaasi, käytä TYJ:n laskuria ja valitse laskurista tällöin ”Työtulon vaikutus päivärahaan”.

Huom. Lakimuutoksen myötä 300 euron suojaosa työtuloille poistui 1.4.2024. Lue lisää kohdasta Työttömyysturvan muutokset vuonna 2024. 

KOKO-kassa huolehtii soviteltavan tulon laskemisesta. Tärkeintä on, että ilmoitat kassalle kaikki hakujakson aikana maksetut tulot. Huomioi kuitenkin, että jos työaikaasi on lyhennetty kokonaisten lomautuspäivien vuoksi ja sinulla on muuta osa-aikatyön tai yritystoiminnan tuloa, tulot tulee ilmoittaa sen hakemuksen yhteydessä, jolloin työ on tehty.

Ilmoita muutenkin hakemuksessa myös hakujaksosi aikana tekemäsi työt, vaikka saisit palkan vasta myöhemmin. Lue lisää kohdasta soviteltavat tulot.

Sovitellun päivärahan erityistilanteita