Sovitellun päivärahan suuruus

Sovitellussa päivärahassa työtulosi vaikuttavat päivärahan suuruuteen niin, että täydestä päivärahasta vähennetään ansaitsemiasi tuloja. Ansiopäiväraha maksetaan kuitenkin täytenä, jos tulosi ovat alle suojaosan. Suojaosa on 300 € kuukauden ja 279 € neljän kalenteriviikon sovittelujaksolla. Suojaosan ylittävistä tuloista 50 % vähennetään ansiopäivärahasta.

Huom. Lakimuutoksen myötä suojaosa työtuloille poistuu 1.4.2024. Lue lisää kohdasta Työttömyysturvan muutokset vuonna 2024. 

KOKO-kassa huolehtii suojaosan vähentämisestä ja soviteltavan tulon laskemisesta. Tärkeintä on, että ilmoitat kassalle kaikki hakujakson aikana maksetut tulot. Huomioi kuitenkin, että jos työaikaasi on lyhennetty kokonaisten lomautuspäivien vuoksi ja sinulla on muuta osa-aikatyön tai yritystoiminnan tuloa, tulot tulee ilmoittaa sen hakemuksen yhteydessä, jolloin työ on tehty.

Ilmoita muutenkin hakemuksessa myös hakujaksosi aikana tekemäsi työt, vaikka saisit palkan vasta myöhemmin. Päivärahan hakujakson aikana maksetut ansiotulot tulee ilmoittaa myös siinä tapauksessa, kun ne ovat alle suojaosan. Lue lisää kohdasta soviteltavat tulot.

Sovitellun päivärahan erityistilanteita