Tietoa opiskelijoille

Tiesitkö, että työttömyyskassan jäseneksi voi ja kannattaa liittyä jo opiskeluaikana?

Opiskelijat voivat liittyä kassaan ollessaan palkallisessa työsuhteessa. Esimerkiksi kesätöiden alku on hyvä hetki tarkistaa oman kassajäsenyyden tilanne ja liittyä, jos ei ole vielä jäsen.

Vakuutus työelämää varten

Kun kuulut kassaan, kerrytät töitä tehdessäsi itsellesi ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Jos et työllisty heti valmistumisen jälkeen, sinulla on mahdollisuus saada kassan maksamaa ansiopäivärahaa.

Ansiopäiväraha perustuu palkkatuloihin ja on useimmiten suurempi kuin Kelan maksamat työttömyysetuudet. Esimerkiksi 3 000 euron kuukausituloilla ansiopäivärahan suuruus on 1 700 euroa kuussa. Kelan maksaman peruspäivärahan tai työmarkkinatuen suuruus on noin 800 euroa kuussa vuonna 2024.

Opiskelija voi kerryttää työssäoloehtoa pidemmällä aikavälillä

Jotta ansiopäivärahaa voi saada, on täytettävä työssäoloehto, mikä tarkoittaa 26 kalenteriviikon eli 6 kuukauden työskentelyä. Työn ei kuitenkaan tarvitse olla yhdenkestoista: opiskelijana voit kerryttää työskentelyviikkoja useamman vuoden ajan esimerkiksi kesätöissä.

Työttömyyskassan jäsenyydessä sen sijaan ei saa olla katkoja. Pysy siis liittymisesi jälkeen kassan jäsenenä koko opiskeluaika – vaikka et tekisikään opiskelujen ohella koko ajan töitä.

Ansioturvaa kerryttää kaikenlainen työssäoloehdon mukainen palkkatyö. Kassaan liittyessä ei siis tarvitse tehdä välttämättä omaan opiskelualaan liittyvää työtä. Myös osa-aikatyötä tekevä voi liittyä kassaan, mutta työtunteja on oltava viikossa vähintään 18, jotta ansiopäivärahan työssäoloehtoa kerryttävä työmäärä tulee täyteen.

Katso tarkemmin kohdasta Edellytykset ansiopäivärahalle, mitä on työssäoloehdon mukainen palkkatyö.

Muistathan, että kassaan ei voi liittyä takautuvasti. Asia kannattaa näin ollen hoitaa pois päiväjärjestyksestä heti töiden alkaessa. Jos kuulut liittoon, saat liitostasi tarkemmat ohjeet liittymisestä. KOKO-kassan jäsenmaksu on 63 euroa vuonna 2024.

Lue täältä lisää KOKOn jäsenyydestä.

Huomioitavaa: Ansiopäivärahan saamisen edellytykset muuttuvat vuonna 2024

Ansiopäivärahan työssäoloehdon pituus kaksinkertaistuu syyskuussa 2024. Opiskelijoille aikaisempi kassaan liittyminen on siis jatkossa entistä tärkeämpää, kun työtä on kerrytettävä yhteensä 12 kuukautta entisen 6 kuukauden sijaan. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi useamman kesän kesätöitä.

Työssäoloehto muuttuu samalla tuloperusteiseksi, eli viikkokohtaisesta työtuntirajasta luovutaan. Sen sijaan edellytetään, että henkilö on ansainnut kuukaudessa tietyn minimipalkan verran. Lue muutoksista tarkemmin kohdasta Työttömyysturvan muutokset vuonna 2024.