KOKO-kassan säännöt

I Kassan toimiala
1 § Kassan nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus

II Jäsenyys
2 § Jäsenyyden ehdot
3 § Kassasta eroaminen
4 § Kassasta erottaminen
5 § Työttömyysturvan väärinkäytökset
6 § Uudelleen liittyminen
7 § Jäsenmaksut
8 § Jäsenmaksuista vapauttaminen

III Etuuden hakeminen ja maksaminen
9 § Kassan maksamat etuudet
10 § Valitus kassan päätöksestä

IV Kassan hallinto
11 § Hallintoelimet
12 § Kassan varsinainen kokous
13 § Kassan ylimääräinen kokous
14 § Kassan hallitus
15 § Hallituksen toiminta
16 § Hallituksen tehtävät
17 § Kassanjohtaja ja tehtävät
18 § Kassan nimen kirjoittaminen
19 § Kokouskutsut ja tiedonannot jäsenille
20 § Lainojen ottaminen
21 § Tilikausi
22 § Rahastot
23 § Vajauksen täyttäminen

V Erityisiä määräyksiä
24 § Työttömyyskassojen valvonta
25 § Valtioneuvoston päätökset ja lain muutokset
26 § Varojen luovutus kassan purkautuessa
27 § Muut sovellutukset