Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus

Siirry sivulla kohtaan:

› Päivärahan perusteena oleva kuukausipalkka
› Päivärahan laskeminen
› Aika, jolta päivärahan suuruus lasketaan

 

Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus lasketaan palkkatuloistasi. Päivärahan laskennassa otetaan huomioon ns. vakiintuneet ansiotulot.

Huomioitavat tulot

 • kuukausi- tai tuntipalkka
 • palkan päälle maksettavat lisät (mm. iltatyö- ja vuorotyölisät)
 • luontoisedut (esim. puhelinetu, autoetu, asuntoetu)
 • työajanlyhennyskorvaukset (ns. pekkaset)
 • vuosiloma-ajan palkka
 • tulospalkkiot ja bonukset, jotka on ansaittu ajanjaksolla, jolta päivärahan suuruus lasketaan

Tulot, joita ei huomioida

 • lomaraha
 • lomakorvaus
 • työsuhteen päättyessä maksettu kertakorvaus
 • tulospalkkiot ja bonukset ajalta, jotka on ansaittu eri ajanjaksolla, jolta päivärahan suuruus lasketaan
 • alennettu sairausajan palkka

Kumpikaan lista ei ole tyhjentävä.

Tulospalkkiot ja bonukset otetaan huomioon päivärahan laskennassa siltä ajalta, kuin päivärahan perusteena olevat muutkin vakiintuneet tulot.

Päivärahan perusteena oleva kuukausipalkka

Ansiosidonnaisen päivärahan perusteena oleva kuukausipalkka eroaa saamastasi kuukausipalkasta, koska päivärahan laskennassa palkkaan tehdään ns. TyEL-vähennys (3,76 % vuonna 2024).

Vähennyksen jälkeinen palkka jaetaan 6 kuukaudelle sijoittuvilla työpäivillä (5 päivää viikossa eli 130 päivää) ja kerrotaan keskimääräisellä arkipäivien määrällä kuukaudessa (21,5 päivää).

Vähennysten ja keskiarvoihin perustuvan laskentakaavan takia päivärahasi perusteena oleva kuukausipalkka eroaa saamastasi kuukausipalkasta.

Päivärahan laskeminen

Ansiosidonnaisen päivärahasi suuruus ei ole suoraan tietty prosenttiosuus palkastasi. Ansiosidonnainen päiväraha koostuu:

 • perusosasta, joka on Kelan maksaman peruspäivärahan suuruinen, ja
 • ansio-osasta, joka lasketaan ennen työttömyyttäsi saamistasi palkkatuloista.

Lisäksi voidaan maksaa korotettua päivärahaa sekä lapsikorotusta alle 18-vuotiaista lapsista.

Ansio-osan suuruus on 45 prosenttia päiväpalkkasi ja päivärahan perusosan erotuksesta, mutta 3 534,95 € (=95 x perusosa 37,21 €) ylittävän tulon osalta 20 prosenttia.

Alla olevissa laskukaavoissa on käytetty päivärahan perusteena olevaa palkkaa 3 572,26 €.

Päivärahan laskentaan käytettävä kaava:

Perusosa 37,21 €/pv
Ansio-osa taitteeseen asti 45 % * [(kk-palkka 3 534,95 € asti /21,5) – perusosa 37,21] = 57,24 €/pv
Ansio-osa taitteen yli 20 % * [(3 572,26 € –  3 534,95 €) / 21,5] = 0,35 €
Yhteensä 37,21 € + 57,24 € + 0,35 €
Ansiopäivärahan suuruus 94,80 €/pv

Lapsikorotus maksetaan alle 18-vuotiaista huollettavista lapsista.

1 lapsi 5,84 €/pv
2 lasta 8,57 €/pv
3 tai useampi lasta 11,05 €/pv

Huom: Työttömyysturvan lapsikorotukseen tehtiin vuonna 2023 ylimääräinen ja indeksiin perustumaton 20 %:n korotus, joka oli voimassa vuoden 2023 loppuun asti.  Tästä seurasi, että lapsikorotuksen taso laski 1.1.2024. Lakimuutoksen myötä lapsikorotuksen maksu loppuu kokonaan huhtikuun 2024 alussa. Lue tiedote

Laske arvio päivärahastasi Päivärahalaskurilla.

Korotetun päivärahan suuruus

Voit saada päivärahan korotettuna ajalta, jolloin osallistut työllistymistä edistävään palveluun. Korotetun päivärahan osalta kerroinprosentit ovat suurempia, kuin normaalin ansiosidonnaisen päivärahan laskennassa. Ansio-osan suuruus on 55 prosenttia päiväpalkkasi ja päivärahan perusosan erotuksesta, mutta 3 534,95 € (= 95 x perusosa 37,21 €) ylittävän tulon osalta 25 prosenttia.

Korotetun päivärahan laskentaan käytettävä kaava:

Perusosa 37,21 €
Ansio-osa taitteeseen asti 55 % * [(kk-palkka 3 534,95 € asti / 21,5) – perusosa 37,21 €] = 69,96 €
Ansio-osa taitteen yli 25 % * [(3 572,26 € – 3 534,95 €) / 21,5] = 0,43 €
Yhteensä 37,21 € + 69,96 € + 0,43 €
Korotetun päivärahan suuruus 107,60 €/pv

Korotetun päivärahan päälle maksetaan lapsikorotukset samoin kuin normaaliin päivärahaan.

Aika, jolta päivärahan suuruus lasketaan

Päivärahasi suuruus lasketaan ennen työttömyyttä saamastasi palkasta ajalta, jolta työssäoloehtosi kertyy. Toisin sanoen, 26 viikon ajanjaksolta sellaisilta viikoilta, jolloin olet työskennellyt vähintään 18 tuntia.

Seuraavissa tilanteissa päivärahasi suuruus lasketaan 26 viikon ajanjaksoa edeltävän ajan palkkojen perusteella:

 • määräaikainen palkanalennus
 • vuorotteluvapaa
 • osittainen hoitovapaa
 • osa-aikaeläke
 • osatyökyvyttömyyseläke