KOKOn jäsenyys (UKK)

Tältä sivulta voit lukea vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin koskien KOKOn jäsenyyttä. Lisää aiheesta: Jäsenyys

Kirjaudu eAsiointiin verkkopankkitunnuksillasi. Jos olet KOKOn jäsen, pääset tarkastelemaan tietojasi Omat tiedot -sivulta. Jos et ole KOKOn jäsen, ilmoittaa eAsiointi sen heti kirjautumisen jälkeen.

Uuden jäsenyyden tiedot päivittyvät liitoilta kassalle noin 1-2 kuukauden viiveellä. Voit tarkistaa jäsenyytesi tilan ottamalla yhteyttä liittoosi.

Et maksa. Jäsenmaksu laskutetaan liittymiskuukauden alusta alkaen.

Jos olet KOKOn suorajäsen, eli kuulut pelkästään kassaan, tai jos kuulut KOKOon Safa ry:n kautta, voit lähettää jäsenmaksutiedustelun KOKOlle eAsioinnista Viestit -sivulta.

Jos kuulut KOKOon liiton kautta (pois lukien Safa ry), voit tarkistaa jäsenmaksutilanteesi omasta liitostasi.

Kassan suorajäsenten laskutustavat ovat paperilasku (oletus) ja e-lasku. Voit halutessasi vaihtaa KOKOn paperilaskun e-laskuun tekemällä e-laskusopimuksen omassa verkkopankissasi.

Jos kuulut KOKOon liiton kautta, voit tarkistaa laskutusvaihtoehdot liitosta.

Kyllä, loppuvuoden jäsenmaksu voidaan palauttaa. Toimita tällöin vapaamuotoinen kirjallinen jäsenmaksun palautuspyyntö eAsioinnin kautta ja ilmoita pyynnössä tilinumerosi. Palautuspyyntö on toimitettava KOKOlle 3 kuukauden kuluessa eroamisesta. Jos olet jäsen liiton kautta, voit pyytää palautusta liitostasi.

Jos olet KOKOn suorajäsen tai kuulut KOKOon Safa ry:n kautta, tee e-laskusopimus omassa verkkopankissasi. Valitse laskuttajaksi Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKO ja kirjaa yksilöintitiedoksi henkilötunnuksesi.

Jos kuulut KOKOon liiton kautta (pois lukien Safa ry), ota yhteyttä liittoon.

Vinkki: Voit hakea KOKOa oman verkkopankkisi laskuttajalistauksesta KOKOn virallisella nimellä (Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKO), nimen osalla tai y-tunnuksella (0116562-4). Tarvittaessa saat tarkemmat lisätiedot e-laskusopimuksen tekemiseen omasta pankistasi.

KOKOn jäsenmaksusta ei voi saada alennusta tai vapautusta (toisin kuin liiton jäsenmaksusta). KOKOn jäsenmaksu on kaikille samansuuruinen ja se tulee maksaa, vaikka olisit työttömänä, äitiysvapaalla, hoitovapaalla, varusmiespalveluksessa tai opiskelijana.

Ilmoita asiasta kirjallisesti sekä KOKOlle että liitolle. KOKOlle voit tehdä ilmoituksen lähettämällä viestin eAsioinnin kautta. Liitolle voit ilmoittaa asiasta joko liiton oman verkkopalvelun kautta tai sähköpostitse.

Ilmoita asiasta kirjallisesti sekä KOKOlle että liitolle. KOKOlle voit tehdä ilmoituksen lähettämällä viestin eAsioinnin kautta. Liitolle voit ilmoittaa asiasta joko liiton oman verkkopalvelun kautta tai sähköpostitse.

Voit kuulua KOKOon näiden 15 eri liiton kautta: Ammattiliitot

Opiskelijat voivat liittyä kassaan ollessaan palkallisessa työsuhteessa. Kun kuulut kassaan, kerrytät töitä tehdessäsi itsellesi ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Jos et työllisty heti valmistumisen jälkeen, sinulla on mahdollisuus saada kassan maksamaa ansiopäivärahaa.

Jotta ansiopäivärahaa voi saada, on täytettävä työssäoloehto, mikä tarkoittaa 26 kalenteriviikon eli 6 kuukauden työskentelyä. Työn ei kuitenkaan tarvitse olla yhdenkestoista: opiskelijana voit kerryttää työskentelyviikkoja useamman vuoden ajan esimerkiksi kesätöissä.

Työttömyyskassan jäsenyydessä sen sijaan ei saa olla katkoja. Pysy siis liittymisesi jälkeen kassan jäsenenä koko opiskeluaika, vaikka et tekisikään opiskelujen ohella koko ajan töitä.

Ansioturvaa kerryttää kaikenlainen työssäoloehdon mukainen palkkatyö. Kassaan liittyessä ei siis tarvitse tehdä välttämättä omaan opiskelualaan liittyvää työtä. Myös osa-aikatyötä tekevä voi liittyä kassaan, mutta työtunteja on oltava viikossa vähintään 18, jotta ansiopäivärahan työssäoloehtoa kerryttävä työmäärä tulee täyteen.

Katso tarkemmin kohdasta Edellytykset ansiopäivärahalle, mitä on työssäoloehdon mukainen palkkatyö.