Pohjoismaassa työskentely

Sinun tulee vakuuttaa itsesi työttömyyden varalta siinä maassa, jossa työ tehdään. Sillä, asutko työntekomaassa ei ole merkitystä vakuutuksen osalta.

Vakuutusjärjestelmät Pohjoismaissa

Ruotsissa ja Tanskassa on samanlainen työttömyyskassajärjestelmä kuin Suomessa. Näissä maissa tekemäsi työ voidaan ottaa ansiopäivärahan työssäoloehdossa huomioon, jos olet ollut kyseisen maan työttömyyskassan jäsen.

Huomaa, että Ruotsissa toimivalla Alfa-kassalla on kaksi roolia. Alfa-kassa sinällään on normaali työttömyyskassa, johon tulee liittyä kassan osoittamalla tavalla. Alfa-kassasta kuitenkin maksetaan työttömyyskorvausta myös sellaisille henkilöille, jotka eivät ole liittyneet mihinkään työttömyyskassaan ja tällöin Alfa-kassa on verrannollinen Suomen Kelaan. Jos et vakuuta itseäsi Alfa-kassan työttömyyskassassa tai muussa työttömyyskassassa, ei tekemääsi työtä voida ottaa huomioon ansiopäivärahan työssäoloehdossa.

Työttömyyskassat Ruotsissa: Arbetslöshetskassornas samorganisation

Työttömyyskassa Tanskassa: Danske A-kasser

Islannissa ja Norjassa olet vakuutettu työttömyyden varalta työnteon perusteella. Näissä maissa sinun ei siis tarvitse liittyä erikseen työttömyyskassaan, jotta työ voitaisiin ottaa huomioon ansiopäivärahan työssäoloehdossa. Tarkasta kuitenkin aina ennen työn aloittamista kyseisen maan viranomaisilta paikalliset työttömyysturvavaatimukset.

Pohjoismaassa tehdyn työn huomioiminen Suomen työssäoloehdossa

Työn päätyttyä toisessa Pohjoismaassa voit liittyä KOKO-kassaan vaikka olet työtön, jos liittyminen tapahtuu 1 kuukauden sisällä siitä, kun työttömyysvakuutus edellisessä maassa on päättynyt (liittymisaika 8 viikkoa pohjoismaisella paluumuuttajalla). Ruotsissa ja Tanskassa työttömyysvakuutus päättyy silloin, kun jäsenyys paikallisessa työttömyyskassassa päättyy. Islannissa ja Norjassa työttömyysvakuutus päättyy silloin, kun vakuutuksenalainen työ päättyy.

Pohjoismaissa tehty työ voidaan ottaa huomioon Suomen työssäoloehdossa vasta, kun KOKO-kassa on vastaanottanut U1-lomakkeen. Hakemustasi ei voida käsitellä loppuun ennen lomakkeen saapumista. Muista kuitenkin, että päivärahaa pitää hakea 3 kuukauden kuluessa.

Edellytys työn huomioimiselle työssäoloehdossa on myös se, että olet ollut paluun jälkeen Suomessa töissä vähintään 4 työssäoloehdon täyttävää kalenteriviikkoa. Työssäoloa ei vaadita, jos olet asunut Suomessa toisessa maassa työskentelyn aikana.

Pohjoismainen paluumuuttaja

Olet pohjoismainen paluumuuttaja, jos olet asunut toisessa Pohjoismaassa ja työskennellyt tai saanut peruspäivärahaa tai ansiopäivärahaa Suomesta viimeisen 5 vuoden aikana. Paluumuuttajiin sovelletaan kahta erikoissääntöä verrattuna muihin EU-alueelta Suomeen palaaviin henkilöihin.

  1. Paluumuuttaja voi liittyä KOKO-kassaan työttömänä ollessaan 8 viikon sisällä siitä, kun työttömyysvakuutus edellisessä maassa on päättynyt (vrt. 1 kuukausi muusta EU-alueen maasta Suomeen muuttaessa)
  2. Paluumuuttajalta ei vaadita 4 viikon työskentelyä Suomessa ennen kuin toisessa Pohjoismaassa tehty työ voidaan ottaa huomioon Suomen työssäoloehdossa. Paluumuuttajan päiväraha lasketaan viimeksi Suomessa saaduista palkoista.