Työt lomautuksen aikana

Tilapäinen töihin kutsuminen lomautuksen aikana

Työnantaja voi kutsua sinut töihin lomautusaikanasi, lomautustavasta riippumatta. Tällöin lomautuksesi keskeytyy tilapäisesti. Jos teet kokoaikaisen lomautuksen aikana täysiä työpäiviä omalle työnantajallesi, päivärahaa maksetaan täytenä lomautuspäiviltä ja työpäiviltä ei makseta päivärahaa.

Jos olet lomautettu kokoaikaisesti tai lyhennetylle työviikolle, työnantajasi voi kutsua sinut myös osapäiväiseen työhön. Tällöin lomautuksesi muuttuu lomautukseksi lyhennetylle työpäivälle ja päivärahaa maksetaan soviteltuna. Lomautustyypistä riippuen maksettu palkka ja tehty työaika huomioidaan joko työnteon ajankohdan tai palkan maksuajankohdan mukaan.

Jos olet lomautettu, täytä kassaan toimittamasi päivärahahakemus aina täysiltä kalenteriviikoilta (ma-su) hakujaksostasi riippumatta. Lomautusaikana tehtyä työtä tarkastellaan aina kalenteriviikoittain.

Kalenteri, jossa punaisella kuukauden hakujakso ja lisäksi kuun viimeinen kalenteriviikko
Täytä hakemuksesi kokonaisilta kalenteriviikoilta (ma-su). Eli tässä tapauksessa myös ajalta 1.-5.2.

Työskentely toiselle työnantajalle lomautuksen aikana

Voit tehdä lomautuksen aikana töitä myös toiselle työnantajalle. Jos olet lomautettu kokoaikaisesti tai lyhennetylle työviikolle, täysi päiväraha vaihtuu sovitelluksi päivärahaksi.

Jos teet lomautusaikana yli kaksi viikkoa kokoaikaisesti työtä toiselle työnantajalle, päivärahaa maksetaan työskentelyn alkamiseen saakka ja jälleen työskentelyn jälkeen.

Lomautusajan työaikarajoitukset

Päivärahaa voidaan maksaa, jos työaikasi ei ylitä kalenteriviikolla 80 % kokoaikaisen työntekijän työajasta. Työttömyysturvassa kokoaikatyön raja on 80 % kunkin alan enimmäistyöajasta. Rajan ylittyessä päivärahaa ei voida maksaa. Lomautusten osalta työaikaa tarkastellaan kalenteriviikoittain (maanantai-sunnuntai).

Jos työaikarajasi jollain kalenteriviikolla ylittyy, ei se vaikuta muiden viikkojen päivärahan maksuun, vaan jokainen viikko tarkastellaan erikseen.

Jos teet työtä samaan aikaan lomauttaneelle työnantajalle ja muille työnantajille, lasketaan tehty kokonaistyöaika yhteen kalenteriviikoittain.

Työssäoloehdon kertyminen ja päivärahan laskenta lomautusaikana

Työssäoloehdon kertymistä ja päivärahan laskentaa koskevat samat säännöt riippumatta siitä, oletko esimerkiksi kokonaan työtön tai lomautettu. Työssäoloehtoa kerryttäviä viikkoja ovat viikot, jolloin teet palkkatyötä vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa.