Työnhaku EU-alueella

Voit lähteä työnhakuun toiseen EU-alueen (EU/ETA-maat ja Sveitsi) maahan 3 kuukaudeksi työttömänä ollessasi. Sinulle maksetaan työnhaun ajalta päivärahat normaalisti KOKO-kassasta.

Työnhakuun lähtiessäsi poistut Suomen työmarkkinoilta ja siirryt työnhakumaan työmarkkinoille.

EU-alueen työvoimaviranomaisten yhteystietoja

Huom. Britannia ja EU ovat solmineet 1.1.2021 alkaen kumppanuussopimuksen, joka on voimassa 15 vuotta. Työskentely- ja vakuutuskausien siirto Britannian ja EU:n välillä jatkuu edelleen ja myös työnhaku on tietyin edellytyksin vielä voimassa. Lue tarkemmin TYJ:n sivuilta.

Ennen lähtöä

Ota yhteyttä TE-toimistoon. Voit lähteä työnhakuun, jos olet ollut rekisteröityneenä työttömäksi työnhakijaksi vähintään 4 viikkoa ennen lähtöä. TE-toimisto antaa asiasta KOKO-kassalle lausunnon.

Pyydä KOKO-kassalta U2-lomaketta vähintään 2 viikkoa ennen työnhakuun lähtemistä. U2-lomake on EU-alueen sisäinen lomake, jolla todistat oikeutesi työnhakuun.

Saapuessasi työnhakumaahan

Ilmoittaudu paikallisille työvoimaviranomaiselle viimeistään 7 päivän kuluessa siitä päivästä, kun lähdet Suomesta. Viimeinen ilmoittautumispäivä ilmoitetaan U2-lomakkeessa.

Kun olet ilmoittautunut työnhakumaan viranomaisille, he lähettävät KOKO-kassaan U009-lomakkeen. Tällä lomakkeella työnhakumaan viranomainen ilmoittaa KOKO-kassalle oletko ilmoittautunut em. 7 päivän sisällä. Asiakirja ei kierrä sinun kauttasi vaan se lähetetään suoraan viranomaiselta toiselle. Kannattaa kuitenkin varmistaa, että U009-lomake on lähetetty Suomeen, sillä KOKO ei voi maksaa päivärahaa ennen kuin lomake on toimitettu kassaan.

Työnhaussa ollessasi

Pidä työnhakusi voimassa työnhakumaan viranomaisten määrittelemällä tavalla.

Hae normaalisti päivärahaa KOKO-kassasta.

Työllistyminen työnhaun aikana

Jos työllistyt työnhaun aikana, ilmoita siitä paikallisille työvoimaviranomaisille ja lähetä päivärahahakemus KOKO-kassaan normaalisti. Sinulle maksetaan päivärahaa työn alkamista edeltävään päivään ja jälleen työn päättymisen jälkeen, jos työ on yli 2 viikkoa kestävä kokoaikatyö. Päiväraha maksetaan soviteltuna, jos työ on osa-aikainen tai enintään 2 viikkoa kestävä kokoaikatyö. Muista aina lähettää kaikki työhön liittyvät dokumentit hakemuksen liitteenä KOKO-kassaan.

Suomeen paluu

Sinun tulee palata Suomeen viimeistään 3 kuukauden kuluessa lähtöpäivästä. Paluupäivämäärä ilmoitetaan U2-lomakkeessa. Sinun tulee ilmoittautua TE-toimistoon viimeistään lomakkeessa ilmoitettuna päivämääränä, joten huomioithan tämän paluuta suunnitellessasi.

Sinun tulee olla vähintään 4 viikkoa työssä tai koulutuksessa Suomessa, jos et palaa Suomeen 3 kuukauden kuluessa, jotta voisit jälleen saada päivärahaa KOKO-kassasta.

Suomeen paluu voi viivästyä siksi, että olet työllistynyt työnhaun aikana. Tutustuthan silloin ohjeisiin työskentelystä EU-alueella.

Työnhakuun lähteminen uudelleen

Voit lähteä uudestaan työnhakuun, kun olet ollut edellisen työnhakujakson jälkeen Suomessa töissä vähintään 1 työssäoloehdon täyttävän kalenteriviikon ja sen jälkeen 4 viikkoa työttömänä työnhakija TE-toimistossa.