Miten haen vuorottelukorvausta?

  1. Toimita vuorottelusopimus ja sijaisen työsopimus TE-toimistoon ennen vuorotteluvapaasi alkamista
  2. Lähetä kassaan vuorottelukorvaushakemus. Hakemuksen voi toimittaa eAsioinnin kautta liitteenä tai postitse.

Vuorotteluhakemuksen liitteet

  • kopio vuorottelusopimuksesta
  • palkkatodistus vähintään 52 viikon ajalta vuorotteluvapaata edeltäviltä täysiltä palkanmaksukausilta
  • mahdollinen muutosverokortti

Osa-aikainen työskentely on mahdollista vuorotteluvapaan aikana. Jos työskentelet omalle työnantajallesi, vuorottelukorvaus hylätään työskentelypäiviltä. Jos työskentelet toiselle työnantajalle, vuorottelukorvaus maksetaan soviteltuna. Vuorottelukorvauksessa ei käytetä ansiopäivärahan sovittelun suojaosaa.

Myös vuorotteluvapaan aikana saadut sosiaalietuudet ja muut tulot voivat vaikuttaa vuorottelukorvauksen suuruuteen. Ilmoita kaikista vuorottelukorvaukseen vaikuttavista tuloista kassaan.

Vuorottelukorvaus maksetaan takautuvasti kalenterikuukausittain, enintään 5 päivältä viikossa. Katso maksuaikataulu.

Vuorottelukorvausta ei myönnetä takautuvasti pitemmältä kuin 3 kuukauden ajalta ennen hakemuksen saapumista kassaan, eikä vuorottelukorvausta voida maksaa ennen kuin TE-toimisto on antanut asiasta lausunnon.