Miten haen vuorottelukorvausta?

  1. Toimita vuorottelusopimus ja sijaisen työsopimus TE-toimistoon ennen vuorotteluvapaasi alkamista
  2. Lähetä kassaan vuorottelukorvaushakemus. Hakemuksen voi toimittaa eAsioinnin kautta liitteenä tai postitse.

Vuorottelukorvausta on haettava viimeistään 3 kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta alkaen sitä halutaan maksettavan.

Vuorottelukorvaus maksetaan takautuvasti kalenterikuukausittain, enintään 5 päivältä viikossa. Katso maksuaikataulu.

Kassa tarvitsee vuorottelukorvauksen maksua varten TE-toimiston antaman työvoimapoliittisen lausunnon. Toimita TE-toimistoon hyvissä ajoin ennen vapaan alkamista vuorottelusopimus, sijaisen työsopimus tai muu luotettava selvitys sijaisen palkkaamisesta vapaan ajaksi ja erillinen työnantajan selvitys vuorottelijan palkattomista poissaoloista välittömästi vapaata edeltävän 13 kuukauden ajalta.

Vuorotteluhakemuksen liitteet

  • kopio vuorottelusopimuksesta
  • palkkatodistus vähintään 52 viikon ajalta vuorotteluvapaata edeltäviltä täysiltä palkanmaksukausilta
  • mahdollinen muutosverokortti

Muiden tulojen vaikutus vuorottelukorvaukseen

Osa-aikainen työskentely on mahdollista vuorotteluvapaan aikana. Ilmoita kassaan vuorotteluvapaan aikana saamasi tulot viipymättä, myös kokouspalkkiot ja immateriaalioikeudet, kuten esimerkiksi rojaltit tai käyttökorvaukset (tekijänoikeuskorvauksia ja niiden lähioikeuksia ei tarvitse enää vuoden 2023 alusta ilmoittaa kassalle).

Jos oma työnantajasi on maksanut sinulle vuorotteluvapaan aikana lomarahoja, niitä ei huomioida maksussa. Vapaan aikana maksetut tulospalkkiot eivät myöskään vaikuta maksuun vähentävästi. Tulospalkkiot lisätään määrittelypalkkaan siltä osin, kun ne kohdistuvat korvauksen määrittelyssä huomioidulle ajanjaksolle.

Jos työskentelet omalle työnantajallesi, vuorottelukorvaus hylätään työskentelypäiviltä. Jos työskentelet toiselle työnantajalle, vuorottelukorvaus maksetaan soviteltuna. Vuorottelukorvauksessa ei käytetä ansiopäivärahan sovittelun suojaosaa, vaan kaikki tulot vaikuttavat vähentävästi. 50 % soviteltavasta tulosta huomioidaan ansiopäivärahaa vähentävästi ja tästä 70 % on vuorottelukorvauksen suuruus. Tulot sovitellaan pääsääntöisesti maksukuulle.

Myös vuorotteluvapaan aikana saadut sosiaalietuudet voivat vaikuttaa vähentävästi vuorottelukorvauksen määrään. Ilmoita myös näistä kassaan.