Sovittelu- eli hakujakso

Sovittelujakso riippuu työsi palkanmaksujaksosta ja tavanomainen sovittelujakso on joko kuukausi tai 4 peräkkäistä kalenteriviikkoa. Jos sinulle maksetaan palkka kuukausittain, päivärahaa tulee hakea kuukauden jaksoissa. Jos palkka maksetaan 2 viikon välein, päivärahaa tulee hakea 4 kalenteriviikon jaksoissa. Muissa tapauksissa kassa valitsee sovittelujakson, joka parhaiten soveltuu palkanmaksujaksoosi, jotta päiväraha voidaan maksaa ilman viivytyksiä. Kun sovittelujakso on valittu, sitä ei voi muuttaa kyseisen soviteltavan työn aikana. Suojaosan suuruus riippuu sovittelujaksosta.