Sovittelu- eli hakujakso

Sovittelujakso riippuu työsi palkanmaksujaksosta ja tavanomainen sovittelujakso on joko kuukausi tai 4 peräkkäistä kalenteriviikkoa. Jos sinulle maksetaan palkka kuukausittain, päivärahaa tulee hakea kuukauden jaksoissa. Jos palkka maksetaan 2 viikon välein, päivärahaa tulee hakea 4 kalenteriviikon jaksoissa. Muissa tapauksissa kassa valitsee sovittelujakson, joka parhaiten soveltuu palkanmaksujaksoosi, jotta päiväraha voidaan maksaa ilman viivytyksiä. Kun sovittelujakso on valittu, sitä ei voi muuttaa kyseisen soviteltavan työn aikana.