Sovittelu- eli hakujakso

Sovittelujakso riippuu työsi palkanmaksujaksosta ja tavanomainen sovittelujakso on joko kuukausi tai 4 peräkkäistä kalenteriviikkoa. Jos sinulle maksetaan palkka kuukausittain, päivärahaa tulee hakea kuukauden jaksoissa. Jos palkka maksetaan 2 viikon välein, päivärahaa tulee hakea 4 kalenteriviikon jaksoissa. Muissa tapauksissa kassa valitsee sovittelujakson, joka parhaiten soveltuu palkanmaksujaksoosi, jotta päiväraha voidaan maksaa ilman viivytyksiä. Kun sovittelujakso on valittu, sitä ei voi muuttaa kyseisen soviteltavan työn aikana. Suojaosan suuruus riippuu sovittelujaksosta.

Erityinen sovittelujakso

Työttömyyskassa käyttää päivärahan maksamisessa erityistä sovittelujaksoa, jos aloitat yli 4 viikkoa kestävän osa-aikatyön ja hakujakso pitää sovittaa yhteen palkanmaksujakson kanssa. Erityistä sovittelujaksoa käytetään myös silloin, kun tavallisella sovittelujaksollasi on päiviä, joilta et ole oikeutettu päivärahaan. Jos oikeutta päivärahaan ei ole, koska työnhakusi ei ole voimassa tai olet jättänyt hakematta päivärahaa, käytetään tavanomaista sovittelujaksoa. Näissä tilanteissa soviteltava palkka täytyy muuttaa laskennallisesti kuukausitasolle, jolloin soviteltava summa muuttuu saamastasi palkasta.