Työkyvyttömyys

Jos olet työkyvytön, sinulla ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaan. Työkyvyttömänä ollessa tulee ensisijaisesti hakea etuutta, jota työkyvyttömyyden perusteella voidaan maksaa (esim. sairauspäiväraha, osasairauspäiväraha, työkyvyttömyyseläke, kuntoutustuki). Kun haet ansiopäivärahaa kassasta, ilmoita, oletko hakenut tai saanut muuta etuutta työkyvyttömyyden perusteella.

Sinulla voi olla oikeus ansiopäivärahaan, jos sairauspäivärahan enimmäisaika (300 päivää) on kohdallasi tullut täyteen ja olet edelleen työkyvytön. Lisäksi edellytetään, että työnhakusi on voimassa TE-toimistossa ja työkyvyttömyyseläkehakemuksesi on vireillä tai hylätty. Jos työsuhteesi on edelleen voimassa, sinun tulee toimittaa KOKO-kassaan työnantajan todistus siitä, ettei työnantajalla ole tarjota sinulle työkykysi mukaista työtä.

Jos olet osatyökyvytön tai saat osatyökyvyttömyyseläkettä, etkä työllisty osatyökyvyttömyyden aikana osa-aikatyössä, sinun tulee olla ilmoittautuneena työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistossa. Ilmoittaudu työnhakijaksi myös silloin, kun sinulla on kokoaikainen työsuhde voimassa, mutta työnantajallasi ei ole tarjota sinulle osa-aikatyötä.

Jos kyseessä on määräaikainen työkyvyttömyys ja olet täyttänyt työssäoloehdon ennen sen alkamista, sinun ei välttämättä kannata erota kassasta. Ole yhteydessä KOKOon, jos asia mietityttää tai tarvitset lisää tietoa.