Työsuhteen päättymiseen liittyvät korvaukset

Työsuhde voi päättyä määräaikaisuuden perusteella, irtisanomisen vuoksi tai purkamalla. Työsuhde voidaan päättää myös yhteisellä sopimuksella, jolloin työnantaja ja työntekijä yhteisesti sopivat siitä, milloin ja millaisilla ehdoilla työsuhde päättyy. Joskus työsuhteen päättäminen voidaan myös riitauttaa.

Työnantajasi saattaa työsuhteesi päättyessä maksaa sinulle normaalin irtisanomisajan palkan lisäksi korvausta työsuhteen päättymisen vuoksi. Jos korvauksen maksaminen ei perustu lakiin tai työehtosopimukseen, vaan työnantaja maksaa sen vapaaehtoisesti tai yhteisen sopimuksenne perusteella, korvauksella on vaikutusta siihen, milloin päivärahaoikeutesi alkaa. Saamasi korvaus jaksotetaan työsuhteen päättymisestä lukien.

Korvauksen nimellä tai maksuajankohdalla ei ole väliä, vaan ratkaisevaa on se, että sen maksaminen liittyy työsuhteen päättämiseen. Saamasi korvaus voi siten olla esimerkiksi eroraha, tukipaketti, kultainen kädenpuristus, perusteeton palkankorotus tai ylimääräinen kannustepalkkio. Korvaus voi olla rahaa, muuta omaisuutta tai esimerkiksi auton myynti alle käyvän arvon. Korvaus voi olla myös työnantajan järjestämä koulutus, jos se on maksettu sinulle rahana.

Jos samasta yli kaksi viikkoa kestäneestä kokoaikatyöstä maksetaan sekä lomakorvausta, että työsuhteen päättämiseen liittyvää korvausta, ne lasketaan yhteen ja jaksotetaan.