Jaksotus

Huom! Vaikka sinulla ei ole jaksotuksen ajalta oikeutta ansiopäivärahaan, työnhaku on pidettävä voimassa TE-toimistossa myös tänä aikana!

Menetät kokonaan oikeutesi ansiopäivärahaan, jos olet poissa työmarkkinoilta yli 6 kuukautta ilman hyväksyttävää syytä. Työssäoloehto tulee kerryttää uudelleen poissaolon jälkeen, ennen kuin oikeutesi ansiopäivärahaan palautuu.

Kun korvauksen maksaminen liittyy työsuhteesi päättämiseen, se siirtää päivärahan maksamisen aloittamista. Saamasi korvaus jaksotetaan työsuhteen päättymisestä lukien. Jaksotusaika lasketaan kassassa vasta, kun työsuhteen päätyttyä haet päivärahaa.

Jos samasta yli kaksi viikkoa kestäneestä kokoaikatyöstä maksetaan sekä lomakorvausta, että työsuhteen päättämiseen liittyvää korvausta, ne lasketaan yhteen ja jaksotetaan.

Jaksottaminen tarkoittaa sitä, että kassa laskee kuinka monen päivän palkkaa saamasi korvaus vastaa ja tältä ajalta sinulle ei voida maksaa ansiopäivärahaa. Jaksotusaika kuluu enintään 5 päivää viikossa maanantaista perjantaihin. Jaksotuspalkka lasketaan muutoin samalla tavalla kuin ansiopäivärahan perusteena oleva palkka, mutta siitä ei tehdä TyEL- ja työttömyysvakuutusmaksua vastaavaa vähennystä.