Opinnoista valmistuminen

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa, kun valmistut päätoimisista opinnoistasi ja olet täyttänyt jäsenyys– ja työssäoloehdon.

Työssäoloehdon tulee täyttyä 28 kuukauden tarkastelujakson sisällä, mutta päätoimiset opinnot ovat tarkastelujaksoa pidentävää aikaa. Tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään siten, että tarkastelujakson kokonaisuuspituus on 9 vuotta ja 4 kuukautta. Sivutoimiset opinnot eivät ole tarkastelujaksoa pidentävää aikaa.

Opintotukea ei myönnetä yhtä aikaa työttömyyspäivärahan kanssa. Jos kuitenkin saat opintotukea samalle ajalle kuin miltä saat päivärahaa, opintotuki vähennetään päivärahasta.